[GE] เควสเกราะฟานาติก

ชื่อเควส เกราะฟานาติก

ชื่อ NPC อิดจ์

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เควสที่ต้องผ่าน : จงไปกำจัดโจรในนั้น และ ดิลอส ลาเทมน์

สถานที่รับเควส : เมืองรีบอร์โดซ์       

เนื้อหา : อิดจ์จะให้เราไปหาวัตถุดิบที่จะนำมาทำฟาเนติกสูทจาก Monster ในอัล เควลท์ มอเรซา อาร์เขต

Item ชุดแรก

คอเสื้อฟาเนติก 15 ชิ้น

ตะขอฟาเนติก 20 ชิ้น

ใบหน้าฟาเนติก 15 ชิ้น

Item ชุดที่สอง

เกราะขาฟาเนติก 15 ชิ้น

เกราะฟาเนติก 20 ชิ้น

ชิ้นส่วนฟาเนติก 20 ชิ้น

เมื่อเราหา Item ชุดแรกได้ครบแล้วในรายละเอียดเควสจะแสดง Item ชุดที่สองให้เลย เมื่อของชุดที่สองครบแล้วจึงกลับไปคุยกับเอจจ์เพื่อจบเควส

[GE] เควสเกราะฟานาติก

[GE] เควสเกราะฟานาติก

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This