[GE] เควส[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – การเรียกตัวของเบอร์เนลลี่

[B1.0.7] [เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – การเรียกตัวของเบอร์เนลลี่

ชื่อ NPC เกรซ

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

– เลเวลตระกูล 30 ขึ้นไป

ผ่านเควสวันชี้ชะตา

ผ่านเควสเสริมเกรซ

เมื่อมายังเมืองโคอิมบรา จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – การเรียกตัวของเบอร์เนลลี่

คุยกับเกรซที่เมืองโคอิมบรา

จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ข่าวของไอน์

ให้นำเกรซเข้าทีม จากนั้นไปหา npc เดอริค ที่แผนที่ดินแดนสีขาว พิกัด E8

จากนั้นกลับไปหาเกรซที่โคอิมบรา

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ข่าวร้าย

คุยกับเกรซแล้วจะได้รับเควสใหม่

*ในระหว่างนี้เราจะไม่สามารถใช้งานร้านค้าของเกรซได้

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ของขวัญปลอบใจ

ให้ไปหา npc สาวน้อยผู้เพาะพันธุ์ดอกไม้ ที่แผนที่หุบเขาจาเวียร์

ให้รับเควสจากเธอ(เควสสามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆ)จบเควสจะสุ่มได้รับ Yellow Flower โดยให้รวบรวมให้ครบ 50 ชิ้น จากนั้นกลับไปคุยกับเกรซ จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ลาก่อน

ให้ไปยังแผนที่ริมทะเลสาบตูริงเจน พิกัด C6 จะตัดเข้ามิชชั่น

ออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – การตัดสินใจ

กลับไปหาเกรซที่โคอิมบรา จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – เจ้าของแสงสีเขียว

ให้ไปยังกระท่อมปริศนา ที่แผนที่ที่ราบมรกต แล้วคุยกับดร.ทอร์ช

*หากยังไม่เคยทำเควสวิกิ จะต้องกลับมาคุย 2 ครั้ง

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – อารมณ์ของทอร์ช

เราจะต้องรวบรวบไอเทม 2 ชนิดได้แก่

1.ยาระงับประสาท 20 ชิ้น

2.ปีกรูฟัส ฟาอุกซ์ 40 ชิ้น

เมื่อหาครบแล้วกลับมาคุยกับดร.ทอร์ชอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่น เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความจริงอันใหม่

กลับมาคุยกับเกรซที่โคอิมบรา จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ปืนของเกรซที่ถูกขโมย

ให้ไปยังแผนที่โทโปโล เดอร์กา พิกัด G7 จะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการศัตรูให้หมด

เมื่อจบมิชชั่นแล้ว ให้กลับไปคุยกับเกรซ จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ผู้ที่เชื่อถือได้

ให้ไปคุยกับไซม่อน ที่สภาอิสระ เมืองอุช

จากนั้นให้รอเวลาผ่านไป แล้วกลับมาคุยกับไซม่อนทุกวัน จนครบวันที่ 3(เวลาจริง) จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – จงกลับมา, เกรซ

ให้ไปคุยกับเกรซที่โคอิมบรา จะได้รับเควสใหม่อีก

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความโกรธเกรี้ยวของเกรซ

ให้เรารวบรวมไอเทม 2 ชนิดคือ

1.ยาระงับประสาท 10 ชิ้น

2.ปีกรูฟัส ฟาอุกซ์ 20 ชิ้น

จากนั้นกลับไปคุยกับเกรซ จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – กลับไปซะ, เกรซ

ไปคุยกับไซม่อน ที่สภาอิสระอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการศัตรูให้หมด

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – แขกผู้ไม่ได้รับเชิญแห่งทะเลสาบตูริงเจน

เมื่อจบมิชชั่นแล้วคุยกับไซม่อน จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – จงไปยังที่ทำการรัฐบาลกลางบริสเทีย

ให้ไปยังเมืองคีลเซ่(ผ่านทาง npc ประธานสมาคมท่าเรือดูรัม ไวรอน) แล้วไปยังบริเวณใกล้กับทางเข้าอาคารรัฐบาลกลางบริสเทีย จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – บัตรผ่านปลอม

ให้กลับไปหาไซม่อน ที่สภาอิสระ จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ข้อมูลการตรวจสอบ

กลับไปยังบริเวณใกล้กับทางเข้าอาคารรัฐบาลกลางบริสเทียอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่น

เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – รวบรวมข้อมูล

ให้ไปยังบริเวณใกล้กับ npc เจ้าของร้านหนังสือเก่า ออช จะตัดเข้ามิชชั่น

เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสต่อมา

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – รวบรวมข้อมูล 2

ให้ไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองคีลเซ่ จะตัดเข้ามิชชั่น

เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – เจ้าของบัตรผ่านปลอม

ให้เข้าไปยังผับหมวกแดง จากนั้นคุยกับผู้จัดการ เฮรัน

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความทรงจำที่เลวร้าย

ให้ออกมาบริเวณหน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – บัตรผ่านปลอมนี้จะกลายเป็นของจริงในมือข้า!

ให้ไปคุยกับจิตกรอัจฉริยะ อลิซาเบธ (เลือกหัวข้อ สนทนา)

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – สีของอลิซาเบธที่ถูกขโมยไป

ให้เรารวบรวมสีของอลิซาเบธ 15 ชิ้น โดยหาได้จากมอนสเตอร์ในแผนที่ Kielce, Night ซึ่งสามารถเข้าได้จาก npc ต่อไปนี้

– เจ้าของคาเฟ่บลูสกาย เซเรน่า(พิกัด K8)

– เจ้าของโรงแรม SCHIFF ,จอห์น (ในกรณีที่ผ่านเควสย่อยแล้ว)(พิกัด J5)

– ร้อยตรีไฮน์ แห่งกองทัพบริสเทีย(พิกัด C9)

จากนั้นกลับไปหาอลิซาเบธ จะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – กลับไปยังที่ทำการรัฐบาลกลางบริสเทีย

ให้ไปยังบริเวณใกล้ทางเข้าอาคารรัฐบาลกลางอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่น

เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เกรซ]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – คำขอร้องที่ไม่อาจปฏิเสธได้

ให้กลับไปคุยกับเฮรัน ในผับหมวกแดง

เมื่อจบบทสนทา เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This