[GE] เควสอังเดรผู้โศกเศร้า

ชื่อเควสอังเดรผู้โศกเศร้า

ชื่อ NPC อังเดร

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

เควสที่ต้องผ่าน : ความลับของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เนื้อหา : อังเดรต้องการคาโบรานา จึงแนะนำให้เราไปคุยกับ แพนฟิโล แล้วเค้าจะให้เควสเรามานั่นก็คือเควสอาหารสีขาว

[GE] เควสอังเดรผู้โศกเศร้า  [GE] เควสอังเดรผู้โศกเศร้า

อังเดร จะอยู่บริเวณจุดแดงดังรูป

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This