[GE] เควสอนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา

ชื่อเควส อนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา

ชื่อ NPC คาร์ลอส

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

เลเวล 32 และ ผ่านเควสความลับของแร่เหล็ก

เนื้อหา :

– คุยกับ คาร์ลอส เขาจะขอให้เราช่วยหารูปปั้นขนาดเล็ก ให้เขา 25 ชิ้น

– รูปปั้นขนาดเล็ก หาได้จาก วิซาร์จ โร๊ค หรือ วิซาร์จ นอร์ ใน เตตรา ทางเดินสีทอง

[GE] เควสอนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา

[GE] เควสอนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา  [GE] เควสอนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา

2 ตัวนี้ที่ดรอบของ

[GE] เควสอนุสรณ์ของโบราณสถานเตตรา

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This