[GE] เควสหลัก The Symphonia Episode 2-1

เงื่อนไขในการรับเควส

– ผ่านเควสหลัก The Symphonia Episode 1

#######################################

เมื่อเข้ามายังเมืองหลักใดก็ตาม จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[The dice is cast] A Confrontation

ให้คุยกับ Leona

จากนั้นไปคุยกับ npc Aide Valtor

จะได้รับเควสให้หาไอเทมจากมอนสเตอร์ ที่แผนที่ Bahama,the Prophet’s Forest
เมื่อหาครบแล้วกลับมาคุยกับ Valtor  จากนั้นไปคุยกับ Leona จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วคุยกับ Leona จะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Name of Herberthe

คุยกับ Lynn ที่อยู่ข้างๆ

จากนั้นให้ทำแพนฟิโลเข้าทีม แล้วคุยกับ Lynn อีกครั้ง
ต่อมาไปคุยกับแพนฟิโลที่รีบอโดซ์

จะได้รับเควสให้หาไอเทมเควส 500 ชิ้นในแผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
เมื่อครบแล้วกลับไปคุยกับแพนฟิโล จากนั้นไปคุยกับ Lynn
ต่อมาคุยกับ Leona แล้วไปสำรวจที่พิกัด C4 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Met Juergen again

ให้คุยกับ Lynn จากนั้นไปคุยกับ Amy

ให้ไปยังทุ่งกว้างใหญ่ Bedel จากนั้นสำรวจพิกัด I5 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
ออกมาแล้วกลับไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับ Leona จะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Flame of Civil war

ให้ไปสำรวจที่พิกัด G11 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปคุยกับ Amy จะได้รับเควสหาไอเทมจากแผนที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ Bedel
รวบรวมครบแล้วกลับมาคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Pitfall

ไปคุยกับ Leona จากนั้นไปยังแผนที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ Bedel สำรวจพิกัด G8 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จากนั้นให้ไปยังแผนที่ Rose Duke,Entrance สำรวจพิกัด D7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Power of Star

แผนที่ Rose Duke,Entrance สำรวจพิกัด C7 จากนั้นไปคุยกับฮาร์มันที่เออร์รัค

จากนั้นให้รวบรวมไอเทมราศีทั้ง 12 อย่างละ 1 ชิ้นแล้วคุยกับฮาร์มันอีกครั้ง

กลับไปแผนที่ Rose Duke,Entrance สำรวจพิกัด H6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Outbreak of Civil war

แผนที่ Rose Duke,Entrance สำรวจพิกัด I7 จากนั้นเข้าไปยัง Rose Duke,Hall
กำจัดมอนสเตอร์ตามเควสที่ได้รับ ครบแล้วสำรวจที่พิกัด F10

จากนั้นจะได้รับเควสให้จัดการ Mufasar ในมิชชั่นโอกุลตา ห้องผู้นำ
*หรือเราสามารถซื้อสปิเนลได้จาก npc Catherine ในอัสทิวร์

ผ่านแล้วกลับมา Rose Duke,Hall สำรวจพิกัด F10 จะตัดเข้ามิชชั่นหลบหนี

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] River pass over

ออกมายัง Rose Duke,Entrance สำรวจพิกัด I7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปสำรวจพิกัด E7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้อีก

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The dice is cast] Eternal Flame

ให้ไปคุยกับ Amy จากนั้นต้องรอ 1 วัน จึงจะทำเควสต่อได้

คุยกับ Amy อีกครั้ง แล้วไปคุยกับ Leona จะแยกทางเลือกเควสเป็น 3 ทาง

1.นำวัตถุดิบหลายๆอย่างมา :  มอบหัวใจเทวฑูต ,เมล็ดอิกดราซิล,เกล็ดของไซเรน อย่างละ 15 ชิ้น
2. Shiny Divino’s Horn 5 ชิ้น : ผ่านมิชชั่น Sky Altar Defence 5 ครั้ง
3. Ancient Fighter’s Relic 1000 ชิ้น : หาไอเทมเควส 1000 ชิ้นจากมอนสเตอร์ในแผนที่ คาสทิลล่า ซากโบราณ

เมื่อผ่านทางใดทางหนึ่งแล้ว มาคุยกับ Leona เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This