[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part3

ชื่อเควส[18.45.16] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part3

ชื่อ NPC เคธ

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part2

เมื่อมาจบเควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part2 จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[การเจรจาต่อรอง] – มาร์เซติผู้ดื้อรั้น

ให้ไปคุยกับเคธ ที่ตึกรัฐบาลกลางบริสเทีย

 

จบแล้วไปคุยกับมาร์เซติ ที่สถานีวิจัย

จากนั้นไปคุยกับไซม่อนด์ อเยนด์ ที่สภาอิสระ เมืองอุช (เลือกดำเนินการทั่วไป) จะตัดเข้ามิชชั่น

ออกมาแล้วคุยกับไซม่อนด์ อีกครั้ง

จากนั้นไปยังเมืองคีลเซ่ จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[เงียบสงบก่อนพายุ] – การเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาด

ให้ไปยังพิกัด C9 ที่เมืองคีลเซ่

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่ ให้ไปยังพิกัด H10 แผนที่แหล่งซ่องสุมของผู้ต่อต้าน

จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[เงียบสงบก่อนพายุ] – ข้อความเตือน

ให้ไปยังบริเวณพิกัด D8 แมปคีลเซ่กลางคืน จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

เมื่อออกจากมิชชั่นแล้ว จะได้รับเควสใหม่

[เปิดม่านสงคราม]

ให้คุยกับ NPC นายทหารดอร์เวน หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่น

จากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นเควส

*หลังจากนี้เราจะสามารถเข้าไปยังแผนที่ ค่ายฝึกทหารคีลเซ่(กลางวัน) ได้ ผ่านทางทางออกตะวันออกของเมืองคีลเซ่

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This