[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part2

ชื่อเควส[18.45.16] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part2

ชื่อ NPC เคธ

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

ผ่านเควส NPC มาร์เซติ

เมื่อเข้ามายังเมืองคีลเซ่ จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Encounter] The Three Men

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้เข้าไปยังหน่วยรัฐบาลกลางบริสเทีย และคุยกับเคธ

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2 [GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จากนั้นไปยังสถานีวิจัย บริเวณพิกัด G5 จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วกลับไปคุยกับเคธ ที่รัฐบาลกลางบริสเทีย จะได้รับเควสต่อมา

[Doubt] Laboratory Search

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้ไปสำรวจบริเวณ G4 ที่สถานีวิจัย

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ถัดมาสำรวจพิกัด E4

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ถัดมาสำรวจพิกัด C10

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ถัดมาสำรวจพิกัด H10 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2 [GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วกลับมาคุยกับเคธ จากนั้นให้เดินออกวาร์ปจากรัฐบาลกลาง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[ชายผู้มีนัยน์ตาสีชาด] – การไล่ล่าของกองทหารสีชาด

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้เข้าไปคุยกับ เคธ จะมีเควสใหม่ จากนั้นให้ไปยังพิกัด J4 คีลเซ่ จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วให้ไปยังทางออกด้านตะวันออกของคีลเซ่ เลือกที่ [วิกฤตการณ์] การไล่ล่าของกองทหารสีชาด จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[ชายผู้มีนัยน์ตาสีชาด] – เจ้าของรอยัลการ์ด

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้นำเกรซและเรเวนเข้าทีม เพียงแค่ 2 ตัวละครเท่านั้น แล้วไปยังพิกัด F3 หน้ารัฐบาลกลางบริสเทีย จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

*ภายในมิชชั่น พอสู้ไปสักพัก ให้เราวิ่งหนี J.D. ไปยังบริเวณผับหมวกแดง จะตัดเข้าอีกมิชชั่นหนึ่ง

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่ ให้ไปคุยกับ NPC ผู้กองวิลเลี่ยม หน้ารัฐบาลกลางบริสเทีย(ให้เลือกหัวข้อ -> สนทนา -> ดำเนินการตามปกติ)

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[ชายผู้มีนัยน์ตาสีชาด] – เป้าหมายของผบ.สูงสุด

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

*เควสนี้จะให้เราสืบหาข้อมูลของเคธและโอลิเวีย โดยให้เราทำการคุยกับ NPC ทหารรอบๆเมืองคีลเซ่ เลือกตอบข้อ 2 ซึ่งหากเราพบทหารที่มีท่าทีพิรุธ เราจะต้องจ่ายเงิน 5,000,000 vis เพื่อปิดปาก(หากไม่จ่ายหรือเงินไม่พอ เราจะไม่สามารถดำเนินเควสต่อได้ในวันนั้น ต้องรอวันรุ่งขึ้น)

ทหารที่สามารถคุยหาข้อมูลได้นั้น มีทั้งหมดดังนี้

ยามท่าเรือทั้งสอง บริเวณ C9

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามท่าเรือทั้งสอง บริเวณ D9

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามทั้งสองหน้าผับหมวกแดง

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามหน้าแมนชั่น พิกัด D7

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามหน้าคฤหาสน์ พิกัด G7

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ผู้ดูแลสะพานยก พิกัด E8

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัยรัฐบาลกลาง พิกัด E3

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัยรัฐบาลกลาง พิกัด F3

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัย บริเวณอนุสรน์ พิกัด  J10

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2 [GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัยด้านนอก พิกัด L3

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัยรัฐบาลกลาง พิกัด G2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามเรือขนส่งสินค้า พิกัด G4

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ยามรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ พิกัด J6

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว จะได้รับเควสต่อมา

ให้ไปยังแผนที่แหล่งซ่องสุมของกองกำลังต่อต้าน โดยผ่านทางออกทางทิศตะวันออกของคีลเซ่

จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วจะได้รับเควสต่อมา ให้ไปยังแมปคีลเซ่ ค่ายฝึกทหาร(กลางคืน) สามารถไปได้โดยผ่านทางแมปคีลเซ่กลางคืน ทางออกทิศตะวันออก

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้เลือกเมนู “ทำเควส” จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ในมิชชั่นนี้ให้เราลอบไปยังค่ายทหารด้านในสุดให้ได้ โดยไม่ให้ทหารพบเห็น

*หากโดนทหารปกติพบเห็น มิชชั่นจะล้มเหลวแต่สามารถเข้ามาใหม่ได้

*หากโดน J.D. พบเห็น จะไม่สามารถเข้ามิชชั่นเควสได้อีกในวันนั้นๆ ต้องรอวันถัดไป

เมื่อผ่านมิชชั่นเควสแล้ว จะได้รับเควสต่อมา

[ชายผู้มีนัยน์ตาสีชาด] – คนทรยศ

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

ให้ไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์เวน หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

ให้ไปยังพิกัด E3 แผนที่แหล่งซ่องสุมของกองกำลังต่อต้าน จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่ ให้ไปยังทางออกตะวันออกของเมืองคีลเซ่ เลือกเมนู [ชักชวน]การดำเนินภารกิจของคนทรยศ จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

จบแล้วจะได้เควสต่อมา ให้ไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์เวน หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่น

จบแล้วเราจะได้รับการ์ด J.D มา !! เป็นอันจบเควส

[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) - Part2

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This