[GE] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part1 กลับสู่ออร์เปเซีย

ชื่อเควส [B1.0.7] เควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part1 กลับสู่ออร์เปเซีย

ชื่อ NPC ประธานสมาคมท่าเรือดูรัม

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไข

– เลเวลตระกูล 30 ขึ้นไป

– ผ่านเควสไวรอนทั้งหมดรวมไปถึงเควสวันชี้ชะตา

เมื่อตัวละครเข้าสู่เมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[กลับสู่ออร์เปเซีย] – จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง

คุยกับประธานสมาคมท่าเรือดูรัม จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการมอนสเตอร์ให้หมด

เมื่อออกมาแล้วคุยกับดูรัมอีกครั้ง จะสามารถไปยังเมืองคีลเซ่ได้

[กลับสู่ออร์เปเซีย] – ท่าเรือคีลเซ่

ทำการพูดคุยกับเจเรมี่ ประธานสหพันธ์ท่าเรือ

[กลับสู่ออร์เปเซีย] – แนะนำเกี่ยวกับสหพันธ์ท่าเรือ

ทำการคุยกับ npc จ่ายูโซปที่อยู่ประตูด้านหลังของผับหมวกแดง โดยให้เตรียมก้อนทองคำขาวไปด้วย 1 ชิ้น

จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุยกันของ npc เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This