[GE] เควสสแตนซ์เอ็กเพิร์ทแพนฟิโล่ เดียเบิ้ล

[10.18] เควสสแตนซ์เอ็กเพิร์ทแพนฟิโล่ เดียเบิ้ล

ชื่อ NPCแพนฟิโล่ เดอ นาร์เวซ

แผนที่เริ่มเควสเมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครแพนฟิโล่

เมื่อเข้าสู่เมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ ให้ไปคุยกับแพนฟิโล่

[ความตั้งใจของแพนฟิโล]

เมื่อคุยแล้วจะมีเมนูอาหารที่แพนฟิโล่จะทำการวิจัยให้เราเลือกดังนี้

– วิจัยอาหารเนื้อแมงมุมชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารสเต็กหมูป่าชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารเนื้อหมาป่าชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารเนื้อโคโมโดชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารเนื้อตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย

– วิจัยอาหารปลาหมึกตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย

– วิจัยอาหารใส้กรอกปลาชั้นเยี่ยม

– วิจัยอาหารข้าวโพดสีทองปิ้งชั้นเยี่ยม

– วิจัยอาหารพายแอปเปิ้ลสีทองชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารไข่ตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย

– วิจัยอาหารสลัดชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย

– วิจัยอาหารปลาย่างคาพิบาราชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย

โดยในแต่ละเมนูนั้น เปรียบเสมือนเควสย่อย ที่เราต้องนำอาหารชนิดนั้นๆมอบให้แพนฟิโล่ จากนั้นค่าความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้น โดยสามารถตรวจดูได้จากเมนูข้อมูลตระกูล Alt+R -> ค่ามิตรภาพ

และเมือค่ามิตรภาพถึง 100 แล้ว คุยกับแพนฟิโล่ เราจะได้รับตำราสแตนซ์ เดียเบิ้ล มา

* เควสวิจัยอาหารแต่ละเควสทำได้ครั้งเดียว

* ค่ามิตรภาพที่จะเพิ่มขึ้นนั้น จะเป็นแบบสุ่มระหว่าง 0-10 แต้ม

* เควสวิจัยอาหารแต่ละเควส จะต้องผ่านเควสตัวละคร NPC ที่กำหนด จึงจะรับเควสนั้นๆได้ ดังนี้

–  วิจัยอาหารเนื้อแมงมุมชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = เกอร์ทรูด

– วิจัยอาหารสเต็กหมูป่าชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = คาร์จาไลเนน

– วิจัยอาหารเนื้อหมาป่าชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = นาตาลี

– วิจัยอาหารเนื้อโคโมโดชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = ดาเรีย

– วิจัยอาหารเนื้อตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย = การ์เซีย

– วิจัยอาหารปลาหมึกตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย = เรเวน

– วิจัยอาหารใส้กรอกปลาชั้นเยี่ยม = อเลจันโดร

– วิจัยอาหารข้าวโพดสีทองปิ้งชั้นเยี่ยม = นาร์

– วิจัยอาหารพายแอปเปิ้ลสีทองชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = บรูนี่

– วิจัยอาหารไข่ตุ๋นชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย = เกรซ เบอร์เนลลี่

– วิจัยอาหารสลัดชั้นเยี่ยมสูตรอิลเลีย = คลูดด์

– วิจัยอาหารปลาย่างคาพิบาราชั้นเยี่ยมสูตรบริสเทีย = แจค

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This