[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[10.18] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

ชื่อ NPC แม่ค้าอุปกรณ์เวท คาร์จาไลเนน

แผนที่เริ่มเควส เมืองอุช

เงื่อนไข

ผ่านเควสคาร์จาไลเนน

ผ่านเควสเสริมคาร์จาไลเนน

ผ่านเควสตัวละครโซโซ

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] และหลังจากนั้น

เมื่อเข้ามายังเมืองอุช จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ ให้ไปคุยกับคาร์จา และดำเนินเควสสแตนซ์

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] กระเป๋าหลุยส์

จะได้รับเควสใหม่ให้ไปยังไวรอน บริเวณพิกัด E8 จะตัดเข้าสู่มิชชั่น

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

เมื่อเอาชนะได้แล้วจะได้รับเควสใหม่

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] สูทโคโค่

ไปยังท่าเรือกิกันเต้ พิกัด F10 จะตัดเข้าสู่มิชชั่นอีก

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล] [GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

เมื่อเอาชนะได้แล้วจะได้รับเควสใหม่

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] กลับไปมือเปล่า

กลับไปหาคาร์จาไลเนนที่เมืองอุช จะได้รับเควสใหม่มาอีก

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] ต้องการแรงบันดาลใจ

เควสนี้จะให้เรานำชุดคอสทูมดิกนิตี้ อาชีพใดอาชีพหนึ่งไปให้ 1 ตัว(เควสแบบสุ่ม)

*คอสทูมดิกนิตี้ทั้ง 5 อาชีพมีดังนี้

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล] [GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล] [GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

*ชุดที่นำไปให้คาร์จาในการทำเควสจะหายไปเลย

เมื่อนำไปให้คาร์จาแล้ว จะได้รับเควสต่อมา

*ให้รอ 1 วัน จึงจะดำเนินเควสต่อได้

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] ต้องการแรงบันดาลใจที่แรงกล้ากว่านี้อีกนิด

ในเควสนี้จะสุ่มให้เราหาคอสทูมดิกนิตี้ไปให้เช่นเดิม แต่จะเพิ่มไอเทมกล่องเย็บผ้า 5 กล่อง ไปให้เธอด้วย

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

เมื่อนำไปให้คาร์จาแล้ว จะได้รับเควสต่อมา

*ให้รออีก 1 วัน จึงจะดำเนินเควสต่อได้

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] กำลังดำเนินการ

ในเควสนี้จะสุ่มให้เราหาคอสทูม 3 แบบ และไอเทมกล่องเย็บผ้า 5 กล่อง ไปให้เธอ

*คอสทูมที่ถูกสุ่มในเควสมีดังนี้

– คอสทูม: อเลเกรียส ,คอสทูม: แพนเทร่า จาเควท ,คอสทูม : เลอบลองก์

– คอสทูม: อัลบีส ,คอสทูม: เลอ เวนติสกา ,คอสทุม เลอร์ นัวร์

– คอสทูม: สไตรฟ์ฟอร์ม ,คอสทูม: เรสคิวท์สูท ,คอสทุม เลอร์ นัวร์

– คอสทูม: เอลิเมนทัลลิตส์ ,คอสทูม: คลารา มาโก , คอสทูม: เลอ บลองก์

เมื่อนำไปให้คาร์จาแล้ว จะได้รับเควสต่อมา

*ให้รออีก 1 วัน จึงจะดำเนินเควสต่อได้

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] ขั้นตอนสุดท้ายของความสำเร็จ

คุยกับคาร์จาแล้วตอบคำถามว่า โซโซ  จะได้รับเควสต่อมา

[เฟลอเร่ กลาซิแอร์] เจ้าของผลงานมาสเตอร์พีช

ให้ไปคุยกับโซโซที่ท่าเรือกิกันเต้ ก็จะได้รับตำราสแตนซ์มา

[GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]   [GE] เควสสแตนซ์เอกซ์เพิร์ทคาร์จา[ฟลูเรท กลาเซียล]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This