[GE] เควสสแตนซ์รอยัลการ์ด[J.D.]

ชื่อเควส[18.45.16] เควสสแตนซ์รอยัลการ์ด[J.D.]

ชื่อ NPC นักวิจัยเรือเหาะแซ็ปลินท์

แผนที่เริ่มเควส คีลเซ่ สถานีวิจัย

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย(Season1) – Part2

เมื่อเข้ามายังเมืองคีลเซ่ จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[รอยัลการ์ด Stance] – Special Offer of Zeppelin

ให้คุยกับนักวิจัยเรือเหาะแซ็ปลินท์ ที่สถานีวิจัย

เราจะได้รับเควสให้หาวัตถุดิบ ไอดาเนียมบริสุทธิ์ 500 ชิ้น

*เมื่อนำมาส่งแล้ว ต้องรออีก 1 วัน จึงจะรับเควสต่อไปได้

คุยกับเขาอีกรอบ จะได้เควสต่อมา ให้รวบรวม คริสตัลน้ำแข็ง 500 ชิ้น

*เมื่อนำมาส่งแล้ว ต้องรออีก 1 วัน จึงจะรับเควสต่อไปได้

คุยกับเขาอีกรอบ จะได้เควสต่อมา ให้รวบรวม ก้อนถ่าน 500 ชิ้น

จากนั้นเขาจะมอบ [LZ 127 กลัฟซ์ แซ็ปลินท์]ซิกแนล ซึ่งเมื่อกดใช้กับตัวละคร J.D. เราจะได้รับสแตน์รอยัลการ์ดมา นั่นเอง เป็นอันเสร็จสิ้นเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This