[GE] เควสสีย้อมสวอมป์ มังกี้

ชื่อเควส สีย้อมสวอมป์ มังกี้

ชื่อ NPC นาจิป ชาริฟ

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีอบร์โดซ์

เงื่อนไข

ผ่านเควส กล่องใส่ชา , การค้าขายต่างถิ่น , งานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ , บาร์กเกอร์ ไรเฟิล

เนื้อหา :

– นาจิป ชาริฟ จะให้เราไปหาของที่แมพ ตูริงเจนวาลด์ ดังนี้

ผงสีดอกเจอราเนียม 20 ชิ้น หาได้จาก เจรา สแวมป์ มังกี้

ผงสีดอกไฮเดรนเยีย 20 ชิ้น หาได้จาก ไฮดรา สแวมป์ มังกี้

ผงสีดอกแอซเทอร์  20 ชิ้น หาได้จาก ชราย สแวมป์ มังกี้

– พอได้ของครบแล้วให้เราหาหินของ สแวมป์ มังกี้ ซึ่งจะอยู่ในแมพตูริงเจนวาลด์ พิกัด G7

– เราจะถูกตัดเข้า Mission แล้วเราต้องฆ่าซันฟลาวเวอร์ สแวมป์ มังกี้ แล้วเราจะได้ ซันฟลาวเวอร์มาค่ะ

– นำของไปส่งให้กับนาจิป ชาริฟ

[GE] เควสสีย้อมสวอมป์ มังกี้

[GE] เควสสีย้อมสวอมป์ มังกี้   [GE] เควสสีย้อมสวอมป์ มังกี้

หินของ สแวมป์ มังกี้

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This