[GE] เควสสถานที่ก่อสร้าง

ชื่อเควส อุปกรณ์ก่อสร้าง

ชื่อ NPC เยเกนห์

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข : ผ่านเควส : ช่างไม้ เยเกนห์ ต้องการให้นำโปสเตอร์ไปแปะตามป้ายประกาศ , แก้แค้น เยเกนห์…

เนื้อหา :

– เยเกนห์ต้องการเครื่องมืช่างไม้คืนจากแจค เพราะแจคยืมไปแล้วไม่คืน

– คุยกับแจค ที่เหมืองถ่านหิน รีบอร์โดซ์ แล้วเค้าจะให้เครื่องมือแก่เรา

[GE] เควสสถานที่ก่อสร้าง

[GE] เควสสถานที่ก่อสร้าง

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This