[GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน

ชื่อเควส วัตถุแท่งเหล็กสีเงิน

ชื่อ NPC อิดจ์

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข ผ่านเควสเกราะเก่าๆ , เกราะของฟาเนติก , แบบแปลนที่หายไป

เนื้อหา :

– เนื่องจากเควส เจ้าทำไม่สำเร็จนี่ เราได้หาแปลนของอิดจ์ที่หายไปจนเจอ อิดจ์เลยจะทำชุดที่สุดยอดขึ้นมาแต่ต้องใช้ของในการทำดังนี้

หนังสโตนกากอยล์ 14 ชิ้น   หาได้จาก สโตนกากอยล์  แมพ : เตตราโถงทางเชื่อม

เศษหอกของนีแวร์ 16 ชิ้น หาได้จาก นีแวร์  แมพ : ส่วนสุสานของเตตรา

ออคโทปัสซัม 20 ชิ้น หาได้จาก เคส-อ็อคโตปุส แมพ : หุบเขาแม่มด

– เมื่อหาของครบแล้วให้เราหากองไฟในแมพ เตตราโถงทางเชื่อมแล้วใส่ของเหล่านั้นลงไปก็จะได้แท่งเหล็กสีเงิน 60 ชิ้น

– นำแท่งเหล็กสีเงิน 60 ชิ้น ไปให้อิดจ์

[GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน

[GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน

[GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน  [GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน  [GE] เควสวัตถุแท่งเหล็กสีเงิน

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This