[GE] เควสล่าเอสคูโด เพชเชอร์

[GE] เควสล่าเอสคูโด เพชเชอร์

ชื่อเควส ล่าเอสคูโด เพชเชอร์

ชื่อ NPC อเลแจนโด

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

– เลเวล 44 ขึ้นไป

– ต้องผ่านเควส การรุกรานของ เอสคูโด เพชเชอร์

เนื่อหา : อเลแจนโด จะให้เราไปหา แขนเอสคูโด เพชเชอร์ 10 ชิ้น จาก เอสคูโด เพชเชอร์ ที่อยู่ใน ปอร์โต เบลโล ดาดฟ้าเรือ มาให้

[GE] เควสล่าเอสคูโด เพชเชอร์
[GE] เควสล่าเอสคูโด เพชเชอร์

หน้าตาแบบนี้ล่ะ ที่เราต้องล่า

[GE] เควสล่าเอสคูโด เพชเชอร์

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This