[GE] เควสร่องรอยของโบราณสถานเตตรา

ชื่อเควส ร่องรอยของโบราณสถานเตตรา

ชื่อ NPC เบอร์เนลลิ

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข เลเวล 30 ขึ้นไป

เนื้อหา : ไปคุยกับ เบอร์เนลลิ แล้วเธอจะทำการทดสอบเรา เมื่อผ่านแล้วเธอจะให้ไปที่ เตตรา ส่วนสุสาน เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ เราจะเข้าไปที่ เตตราทางเดินสีทอง ได้ และฆ่า โกเลมสีทอง สำเร็จแล้วกลับไปรายงานให้ เบอร์เนลลิ ทราบและมอบ ปริซึมลึกลับที่ได้จาก โกเลมสีทอง ให้เธอไปกำจัด

[GE] เควสร่องรอยของโบราณสถานเตตรา

[GE] เควสร่องรอยของโบราณสถานเตตรา

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This