[GE] เควสรูปถ่ายเจ้าปัญหา

ชื่อเควส รูปถ่ายเจ้าปัญหา

ชื่อ NPC รามิโร

แผนที่เริ่มเควส ประตูเกียรติยศแห่งราชินี

เงื่อนไข

– เลเวล 8 ขึ้นไป

– ผ่านเควส สาวน้อยผู้ตกอยู่ในอันตราย แล้ว

เนื้อหา : ต่อสู้กับ รามิโร เพราะว่าเค้าหึงเพื่อนสาวของเค้า

[GE] เควสรูปถ่ายเจ้าปัญหา

ตอบรับเควสแล้วเราต้องสู้กับเขาล่ะ

[GE] เควสรูปถ่ายเจ้าปัญหา

ระวังกับดักของเขาให้ดีนะ แรงไม่ใช่เล่นเลย

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This