[GE] เควสยาง, เหล็กกล้า

ชื่อเควส ยาง, เหล็กกล้า

ชื่อ NPC เยเกนห์

สถานที่รับเควส : เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข : ผ่านเควส : อุปกรณ์ก่อสร้าง , สถานที่ก่อสร้าง

เนื้อหา :

– เยเกนห์รู้ซะแล้วว่าเครื่องมือที่เอาคืนจากแจคขึ้นสนิม เขาเลยให้เราหาของเพื่อทำเครื่องมือขึ้นใหม่

– ของนั้นหาได้จาก โพบิตันโร๊ก หรือ โพบิตัน ชีพเทน ซึ่งอยู่ใน โบราณสถานเตตรา

เหล็กกล้า 15 ชิ้น

ยางที่ยืดหยุ่นสุดๆ 15 ชิ้น

– เมื่อได้ของครบแล้ว ให้ไปคุยกับ เยเกนห์

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This