[GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย

ชื่อเควส พิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย

ชื่อ NPC ข้าราชการโดมิงโก

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

– เลเวล 12 ขึ้นไป

– ผ่านเควส การกวาดล้างใน อัล เควสท์ มอเรซา แล้ว

เนื้อหา : ข้าราชการโดมิงโกจะให้กุญแจแก่เราเพื่อไปจัดการกับไดลอส ลาเทมน์ ที่ อัล เควลท์ มอเรซา พาร์ซันเนจ

[GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย    [GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย

รับเควสจากข้าราชการโดมิงโก ซึ่งจะอยู่บริเวณจุดแดงดังรูป

[GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย  [GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย

จากนั้นให้เดินทางมายัง อัล เควลท์ มอเรซา พาร์ซันเนจ ด้านในสุดจะพบประตูดังรูป

[GE] เควสพิพากษาไดลอส ลาเทมน์ผู้ชั่วร้าย

เข้าไปจัดการกับ ไดลอส ลาเทมน์ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ร่าง แต่จะมีร่างจริงเพียงร่างเดียวเท่านั้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This