[GE] เควสป้ายประกาศของ ’เยกาเน่ห์’

ชื่อเควสป้ายประกาศของ ’เยกาเน่ห์’

ชื่อ NPCเยกาเน่ห์

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอโดซ์

เงื่อนไข

เลเวล 17 ขึ้นไป

ป้ายประกาศของ ’เยกาเน่ห์’

สถานที่รับเควส : เมืองรีบอร์โดซ์

เนื้อหา : เยกาเน่ห์ให้เราติดโปสเตอร์โฆษณาตรงป้ายประกาศ ให้เรา 2 ที่ คือที่เมืองรีบอร์โดซ์  และ เมืองท่าโคอิมบรา

 

รับเควสจากเยเกนห์ที่อยู่บริเวณจุดแดงดังรูป เขาจะให้เราไปติดโปสเตอร์ 2 แห่ง

แห่งแรกที่เมืองรีบอร์โดซ์บริเวณดังรูป

แห่งที่สองที่เมืองท่าโคอิมบราบริเวณดังรูป

Find us on Facebook


Shares
Share This