[GE] เควสน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควสท์ มอเรซา

เควสน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควสท์ มอเรซา

ชื่อ NPC แพนฟิโล เดอ นาร์เวซ

แผนที่เริ่มเควส เมือง รีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

– เลเวล 12 ขึ้นไป

– ผ่านเควส ช่วยเหลือกองกำลัง 2 แล้ว

เนื้อหา : แพนฟิโลจะให้ขวดเปล่าเรา แล้วให้เรานำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ์ใส่ขวดนั้นมา ซึ่ง น้ำมนต์ศักดิ์สิทธ์ นั้นอยู่ที่ อัล เควลท์ มอเรซา นาร์เทกซ์

[GE] เควสน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควสท์ มอเรซา   [GE] เควสน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควสท์ มอเรซา

รับเควสจากแพนฟิโลซึ่งจะอยู่บริเวณจุดแดงดังรูป

[GE] เควสน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควสท์ มอเรซา

เขาจะให้เรานำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ์มาให้ ซึ่งจะอยู่ที่อัล เควลท์ มอเรซา นาร์เทกซ์ดังรูป

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This