[GE] เควสนักสำรวจ [7] – ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

เควสนักสำรวจ [7] – ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

ชื่อ NPC – อาเนีย

แผนที่เริ่มเควส – เออร์รัค

เงื่อนไข

– ผ่านเควสปลดล็อคเฮเลน่า

1. การเรียกตัวของอาเนีย

– ในกรณีที่ผู้เล่นผ่านเควสเฮเลน่าแล้ว เมื่อเข้าเกมในเมืองรีบอร์โดซ์ , โคอิมบรา หรืออุช จะได้รับข่าวสารเควส

– ไปพบอาเนียที่เออร์รัคโดยใช้เอมิเลีย หรือจอมเวท เอมิเลียเป็นผู้นำกลุ่ม

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

2. เส้นทางสู่สวรรค์ และธาตุทั้งห้า

– ไปพบกันฮาร์มันในเออร์รัคโดยใช้เอมิเลีย หรือจอมเวท เอมิเลียเป็นผู้นำกลุ่ม ฮาร์มันจะต้องการไอเทมเอนชานต์ชิพ เลเวล 100 3 ชิ้น ให้นำมาให้กับเธอ

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– เมื่อให้ไอเทมกับฮาร์มันแล้วให้ไปหาอังเดรที่เมืองรีบอร์โดซ์

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– ไปยังน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในแผนที่อัล เควลท์ มอเรซา นาร์เทกซ์จะสามารถเข้าสู่ภารกิจได้ โดยภารกิจนี้จะบังคับแพ้ เมื่อพบออร์เทกา ให้เรายอมตายและจบภารกิจออกมาก่อน

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– กลับไปหาอังเดรอีกครั้ง เขาจะให้เราไปหาวิเซนเต้ ริโอ

– พูดคุยกับวิเซนเต้ในเมืองอุช จากนั้นให้ไปพบกัยลอร์ชเป็นลำดับต่อไป

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา     [GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– ลอร์ชจะเสนอทำยาให้ โดยใช้วัตถุดิบไอดาเนียมบริสุทธิ์, ควอทส์บริสุทธิ์, ไอโอเนียมบริสุทธิ์, ทัลท์บริสุทธิ์ อย่างละ 1000 ชิ้น

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– เมื่อได้ฟูรูโอเลน ชิลด์ โพชั่นแล้วให้ไปที่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง ในรอบนี้ให้เรากดใช้ยาที่ได้มาจากลอร์ชก่อนในขณะสู้กับออร์เทกา

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– เมื่อกำจัดออร์เทกาได้แล้ว ให้เข้าไปคุยกับเขา จะได้รับเควสใหม่ให้เข้าไปกำจัดเจอร์เกนต่อ

– เดินลึกเข้าไปในห้องภารกิจเดิมจะพบกับเจอร์เกน ฟูรูโฮเลน ให้จัดการเขาให้ได้

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– เมื่อกำจัดเจอร์เกนได้แล้ว ให้อยู่ฟังมอนโตโรพูดให้จบ แล้วเดินกลับไปหาออร์เทกา ระหว่างทางเราจะได้รับไอเทมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

[GE] เควสนักสำรวจ [7] - ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอัล เควลท์ มอเรซา

– คุยกับออร์เทกาอีกครั้ง และกลับไปพบอังเดรเพื่อรายงานผลภารกิจ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This