[GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

ชื่อเควส ดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

ชื่อ NPC เอมิลเลีย จิอันนิโน

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

เลเวล 25 ขึ้นไป

เนื้อหา : หา บันทึกของ ดร. ลอเรนโซ ซึ่งอยู่ในบริเวณถังไม้ปริศนา ใน เตตรา โถงทางเชื่อม

[GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา  [GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

[GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

เควสสิ่งที่เหลือไว้ในมือ

เควสที่ต้องผ่าน :  ดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

สถานที่รับเควส : เมืองโคอิมบรา      

เนื้อหา : นำ สมุดบันทึกของ ดร. ลอเรนโซ ไปให้เพื่อนของ ดร. ลอเรนโซ เมื่อให้เรียบร้อยแล้วกลับไปหา เอมิลเลีย อีกที

[GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา     [GE] เควสดร. ลอเรนโซ และบันทึกของเขา

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This