[GE] เควสฉันชอบเครื่องเรือนแบบ โรโคโค

ชื่อเควส ฉันชอบเครื่องเรือนแบบ โรโคโค

ชื่อ NPC นาจิป ชาริฟ

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

ผ่านเควส : กล่องใส่ชา , การค้าขายต่างถิ่น , งานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ , บาร์กเกอร์ ไรเฟิล , สีย้อมสวอมป์ มังกี้ , แลกเปลี่ยนวัตถุโบราณ

เนื้อหา :

– นาจิป ชาริฟ มอบหมายงานให้เราอีกครั้งนึงให้เราไปหาของที่ ห้องโถงรับรองของ คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช เพื่อหาของดังต่อไปนี้

เชิงเทียนสีเงินโบราณ 30 ชิ้น หาได้จาก ฮอนธ์-แคนเดิล หาได้จากห้องโถงรับรอง คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช

เครื่องเรือนโรโคโค 30 ชิ้น หาได้จาก ฮอนธ์-เดสก์ หาได้จากห้องสมุดใหญ่ คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช

– หาของครบแล้วให้เอาไปให้ นาจิป ชาริฟ

 

 

หาของได้จากที่นี่ค่ะ

Find us on Facebook


Shares
Share This