[GE] เควสคำขอร้องขอ บรูนี่

ชื่อเควส คำขอร้องของ บรูนี่

ชื่อ NPC บรูนี่

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอโดซ์

เงื่อนไข ผ่านเควสนักสำรวจไปจนถึงระดับหนึ่ง

เนื้อหา :

– คุยกับบรูนี่แล้วเธอจะให้เราไปหา แคทเซทโดนีที่แข็งแกร่ง 8 ชิ้น ซึ่งหาได้จากถังไม้ใน เตตรา สุสานใต้ดิน

– เมื่อหาครบแล้วกลับไปคุยกับบรูนี่

[GE] เควสคำขอร้องขอ บรูนี่

   [GE] เควสคำขอร้องขอ บรูนี่

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This