[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 – เหมืองแร่คาสทิลล่า

[5.03][คาสทิลล่าบทที่ 1] เหมืองแร่คาสทิลล่า

ชื่อ NPC อาเดรียน่า

แผนที่เริ่มเควส คาสทิลล่า

เงื่อนไข เข้าสู่แผนที่คาสทิลล่า (ขึ้นเรือจากท่าเรือเมืองโคอิมบรา)

[คาสทิลล่าบทที่ 1] เหมืองแร่คาสทิลล่า

[1] โกเลมอาละวาด

– คุยกับ NPC อาเดรียน่า และโซเฟียตามลำดับ

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

– เควสจะให้หาไอเทม “แก่นพลังงานเคออสไอรอน อารารัท” โดยไอเทมนี้จะสุ่มดรอปจากบอสเคออสไอรอน อารารัทภายในเหมืองแร่คาสทิลล่า

– เมื่อได้ไอเทมเควสแล้วให้กลับไปรายงานอาเดรียน่า และโซเฟียตามลำดับ และจะได้รับเควสใหม่

[2] หัวใจ 2 ดวง

– หาไอเทม “หัวใจของเคออส โพบิตัน เจเนอรัล” และ”หัวใจของเคออส บาซิลิสก์” โดยไอเทมนี้จะสุ่มดรอปจากบอสภายในเหมืองแร่คาสทิลล่า

– เมื่อได้ไอเทมเควสแล้วให้กลับไปรายงานอาเดรียน่า และโซเฟียตามลำดับ และจะได้รับเควสใหม่

[3] วัตถุโบราณ

– หาไอเทมชิ้นส่วนโบราณวัตถุ และโบราณวัตถุให้กับอาเดรียน่า จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

– ชิ้นส่วนโบราณวัตถุ และโบราณวัตถุหาได้จากมอนสเตอร์ และบอสภายในเหมืองแร่คาสทิลล่า และสามารถแลกชิ้นส่วนเล็กให้เป็นชิ้นใหญ่ได้ที่เครื่องแลกเปลี่ยนภายในค่ายทหารคาสทิลล่า

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[4] แก้แค้น

– อาเดรียน่าจะให้เราหาไอเทม “กรงเล็บของเคออส คริซาลิส” โดยไอเทมนี้จะสุ่มดรอปจากบอสภายในเหมืองแร่คาสทิลล่า จากนั้นคุยกับอาเดรียน่าและโซเฟียตามลำดับ จะได้รับเควสต่อมา

[5] ผู้ขัดขวางการสำรวจ

– โซเฟียจะให้เราหาไอเทม “กะโหลกของเคออส คิเมร่า”และ”กระดูกสันหลังของเคออส อาร์กัส” โดยไอเทมนี้จะสุ่มดรอปจากบอสภายในเหมืองแร่คาสทิลล่า

หลังจากนี้เควสจะถูกแยกออกเป็น 3 เควสย่อย (สามารถทำไปพร้อมกันได้)

[6-1] หนังสือรับรองการจัดหา

– ไปพบกับ NPC วิเวียน่าในฐานทัพที่ 1 จะได้รับกล่องยังชีพ

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

– นำไอเทมไปส่งให้กับมารีน่าในฐานทัพที่ 2

– เมื่อส่งของเรียบร้อยแล้วให้กลับไปรายงานกับวิเวียน่าอีกครั้ง จะได้รับลูกแก้วแห่งดวงดาวโบราณ 100 ชิ้นเป็นของตอบแทน

[6-2] น้ำยาชุบชีวิต

– ไปพบกับ NPC เอลิซ่าในฐานทัพที่ 1 จะได้รับยาต่างๆมา

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

– นำไอเทมไปส่งให้กับมารีน่าในฐานทัพที่ 2

– เมื่อส่งของเรียบร้อยแล้วให้กลับไปรายงานกับเอลิซ่าอีกครั้ง จะได้ไอเทมยาบัพต่างๆเป็นของตอบแทน

[6-3] เคออส เมจิเชี่ยน

– หาไอเทม “ฟันของเคอส สเกเลตัน” และ “กะโหลกของเคออส เดคาราเบีย” จากเหมืองแร่คาสทิลล่า

– เมื่อได้ไอเทมเควสแล้วให้ไปรายงานผลกับมารีน่าที่ฐานทัพที่ 2

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[จบเควสคาสทิลล่าบทที่ 1]

– ได้รับคอสทูม : ทหารเรือเวสปาโนลา และหมวกทหารเรือเวสปาโนลา

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

– หลังจากนี้จะสามารถใช้จุดวาร์ประหว่างฐานทัพที่ 1 และฐานทัพที่ 2 ได้โดยใช้ชิ้นส่วนโบราณวัตถุเป็นค่าใช้จ่าย

**TIP**

ไอเทมเควสที่ต้องหาจากบอสทุกชิ้นสามารถใช้ไอเทมโบราณวัตถุทองคำแลกได้ โดยการพูดคุยกับ NPC ครูซ ในฐานทัพที่ 1

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

[GE] เควสคาสทิลล่าบทที่ 1 - เหมืองแร่คาสทิลล่า

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This