[Quest Library] เควสหลัก Leader of New Era Final Episode

เงื่อนไข

– ผ่านเควสหลัก Leader of New Era EP.2

########################

เมื่อเข้าเมืองใดๆก็ตาม จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Savior of a New era] Oder

ให้ไปคุยกับ L ที่ปราสาทลูซิเฟอร์ Reception Hall of Oblivion จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

เมื่อเอาชนะได้แล้ว ต่อมาไปคุยกับเลโอเนลที่ไวรอน

จากนั้นเราจะต้องเปิด Story Book “Vernie A Little Princess” จนถึงหน้าที่ 5

โดยสามารถหาไอเทมที่ใช้เปิดจากแผนที่รอบๆเกาะไวรอน

จากนั้นคุยกับเลโอเนล จะมีทางเลือก 3 ทางดังนี้

1. เลือกหาไอเทมเควส – เราจะต้องหาไอเทมเควส 2 ชนิด อย่างละ 300 ชิ้นจากมอนสเตอร์ในแผนที่ Reception Hall of Oblivion
2. เลือกต่อสู้กับ Taikbin

3. เลือกโน้มน้าว Taikbin – เสียโกรทสโตน 3 ชิ้น

จากนั้นคุยกับเลโอเนลอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] Vernie’s A Little Princess

ให้ไปสำรวจที่ J5 แผนที่ไวรอน ป่าอาทิตย์อัสดง ต่อมาสำรวจที่ K5 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

 

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] สำเร็จโทษ

ให้ไปยัง Reception Hall of Oblivion และสำรวจที่ E6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ออกมาแล้วสำรวจที่ E6 อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นหลบหนี เมื่อผ่านแล้วไปคุยกับเบียทริกซ์ที่ไวรอน

จากนั้นสำรวจบริเวณ F10 จะได้รับเควส ให้เปิด Story Book “Vernie A Little Princess” จนถึงหน้าที่ 10
สำรวจ F10 อีกครั้ง แล้วไปคุยกับเบียทริกซ์ จากนั้นไปคุยกับแกรนมา ที่ค่ายทหารอัสทิวร์

กลับไปยัง Reception Hall of Oblivion และสำรวจที่ E6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] ทหารแตกทัพ

ให้ไปสำรวจบริเวณ H7 แผนที่ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์ จากนั้นไปคุยกับเลโอเนลที่ไวรอน
ต่อมาไปคุยกับเบียทริกซ์ จะได้รับเควสให้รวบรวม Blue Powder 500 ชิ้น
หาได้จากมอนสเตอร์เซซ่า และเลดี้ซาซ่า แผนที่คฤหาสน์ดร.ทอร์ช โรงเรือน

ครบแล้วกลับมาคุยกับเบียทริกซ์ จากนั้นเควสจะแบ่งออกเป็นทางเลือก 7 ทาง ตาม NPC ทั้งหมด 7 คนดังนี้

1.อาเดรียน่า
2.คลูดด์
3.เซียร่า
4.แคลิซ
5.อาเนีย
6.เกรซ
7.เอมิเลีย

โดยเราจะต้องเลือกทำเควสกับ NPC ตามลิสด้านบน สามารถเลือกทำได้สูงสุด 3 คน
*แต่ละคนจะมีเควสย่อยอีก 3 เควสคล้ายๆกัน
*npc 3 คนที่เราเลือก จะไปร่วมต่อสู้กับเราด้วยในเควสถัดไป

เมื่อทำครบ 3 คนแล้ว มาคุยกับเบียทริกซ์ จะได้รับเควสใหม่

[Savior of a New era] Connected of Heart(1)

ไปสำรวจที่ E4 แผนที่ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์ จากนั้นไปคุยกับ L ที่ Reception Hall of Oblivion จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปสำรวจที่ E4 แผนที่ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์ จากนั้นคุยกับแกรนดิสที่อยู่ใกล้ๆ

ต่อมาไปสำรวจที่ F7 แผนที่ปราสาทลูซิเฟอร์ สวนแห่งความลับ จะได้รับเควสให้หา Montoro Energy Core

โดยหาได้จากบอสในมิชชั่นปราสาทลูซิเฟอร์ โดยเข้าจาก npc Ard หัวหน้ากองทำลายล้าง
* เราสามารถหาไอเทมเควสได้อีกทางหนึ่ง โดยคุยกับ NPC Scouter Digdoa

โดยจะได้รับเควสให้ไปตีมอนตามแผนที่แทน

เมื่อรวบรวม Montoro Energy Core ครบแล้ว จะได้รับเควสใหม่

[Savior of a New era] Connected of Heart(2)

ไปสำรวจที่ F7 แผนที่ปราสาทลูซิเฟอร์ สวนแห่งความลับ
จากนั้นไปสำรวจที่ F11 แผนที่ปราสาทลูซิเฟอร์ สวนแสงจันทร์ จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปที่ Reception Hall of Oblivion สำรวจบริเวณ C9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] Leona’s Tear

คุยกับ Lynn จากนั้นไปคุยกับแกรนดิส ต่อมากลับไปคุยกับ Leona

ไปคุยกับ Lynn อีก จะได้รับเควสให้หา “Veagas Javier’s Rose”  26 ชิ้น
หาได้จากการกำจัดมอนสเตอร์ในแผนที่ Veagas Javier(หุบเขาจาเวียร์)
ครบแล้วไปคุยกับ Leona ต่อมาไปคุยกับ Lynn
จะได้รับเควสให้รวบรวม “Magical Powered Rose” 5 ชิ้น

*มีโอกาสดรอปจากมอนสเตอร์ภายใน Reception Hall of Oblivion ในอัตราค่อนข้างต่ำ

เมื่อหาครบแล้วไปคุยกับ Leona จากนั้นจะมีเควสใหม่ 3 เควสดังนี้

1. [Savior of a New era] Rose Duke’s Purity

โดยเราสามารถเลือกนำ เอียน , แกรนดิส หรือ แคลร์ มาคุยกับ Leona เพื่อดำเนินเควส
ซึ่งเนื้อหาของเควสจะแตกต่างตาม npc ที่เราเลือก แต่จะเป็นเควสย่อยหลักๆ 3 เควสได้แก่
– เควสให้ลงมิชชั่นปราสาทลูซิเฟอร์
– เควสหาไอเทม
– เควสให้ลงมิชชั่นหอนาฬิกาชั้นใต้ดิน
* เราสามารถหาไอเทมเควสได้อีกทางหนึ่ง โดยคุยกับ NPC Scouter Digdoa

2. [Savior of a New era] Rose Duke’s Revenge

โดยเราสามารถเลือกนำ แพนฟิโล่ , คลูดด์ หรือ ดาเรีย มาคุยกับ Leona เพื่อดำเนินเควส
ซึ่งเนื้อหาของเควสจะแตกต่างตาม npc ที่เราเลือก แต่จะเป็นเควสย่อยหลักๆ 3 เควสได้แก่
– เควสให้ลงมิชชั่นปราสาทลูซิเฟอร์
– เควสหาไอเทม
– เควสให้ลงมิชชั่นหอนาฬิกาชั้นใต้ดิน
* เราสามารถหาไอเทมเควสได้อีกทางหนึ่ง โดยคุยกับ NPC Scouter Digdoa

3. [Savior of a New era] Rose Duke’s Justice

โดยเราสามารถเลือกนำ เซียร่า หรือ อาเนีย มาคุยกับ Leona เพื่อดำเนินเควส
ซึ่งเนื้อหาของเควสจะแตกต่างตาม npc ที่เราเลือก แต่จะเป็นเควสย่อยหลักๆ 3 เควสได้แก่
– เควสให้ลงมิชชั่นปราสาทลูซิเฟอร์
– เควสหาไอเทม (แก้วผลึกมหัศจรรย์)
– เควสให้ลงมิชชั่นหอนาฬิกาชั้นใต้ดิน (Clocktower B5F)
* เราสามารถหาไอเทมเควสได้อีกทางหนึ่ง โดยคุยกับ NPC Scouter Digdoa

เมื่อทำครบหมดแล้วจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] Rose Duke

คุยกับ Leona จากนั้นคุยกับ Lynn จะมีทางเลือก 2 ทาง

1. เลือกสำรวจชั้นใต้ดินของ Clock Tower หากเลือกข้อนี้ จะต้องผ่านมิชชั่น Clocktower B10F
2. เลือกขอร้องคนเหล่านั้น และทำงานแทน หากเลือกข้อนี้ จะได้รับเควสให้หา Fordoi’s Leather 3500 ชิ้น

เมื่อทำเควสจบแล้ว มาคุยกับ Lynn จากนั้นไปคุยกับ Leona จะมีทางเลือก 2 ทางอีกครั้ง
1.เลือกทำลายด้วยตัวเอง หากเลือกข้อนี้ จะต้องผ่านมิชชั่น Clocktower B10F
2.เลือกท่านควรจะจัดการ หากเลือกข้อนี้ จะต้องเสียโกรทสโตน 8 ชิ้น

คุยกับ Leona อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] Return of Rose Duke

คุยกับ Lynn จากนั้นเราจะต้องรอ 1 วัน จึงจะดำเนินเควสต่อได้
คุยกับ Lynn อีกครั้ง จะได้รับเควสให้หา “แอปเปิ้ลทองคำ pieอาหารชั้นเลิศในอิลเลีย”
และ “Saladอาหารชั้นเลิศในอิลเลีย”

จากนั้นคุยกับ Leona  เรื่อยๆจะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
ต่อไปมาคุยกับแกรนมาที่ค่ายทหารอัสทิวร์ จะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] Rose Duke และ Violacea

จะต้องรอ 1 วัน แล้วจึงคุยกับแกรนมา 2 ครั้ง
ต่อมากลับไปคุยกับ Leona จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era] ร่องรอยของฟาเรลล์

คุยกับ Leona 2 ครั้ง จากนั้นไปคุยกับ หัวหน้าอันธพาล ที่ไวรอน

จะได้รับเควสใหม่
[Savior of a New era]  กาลเวลาที่กลับคืนมา

ไปคุยกับ ดร.ทอร์ช

จะได้รับเควสให้หา Time Space Key โดยสามารถเลือกที่จะหามาเอง(โดยการกำจัดคีย์โฮลเดอร์)
หรือเลือกอีกทางหนึ่ง รวบรวมไอเทมคเวส 750 ชิ้น จากแผนที่โรงเรือน

เมื่อสำเร็จแล้ว คุยกับดร.ทอร์ช จากนั้นไปยัง The Clocktower, Underground Lobby
สำรวจที่พิกัด F3

จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปคุยกับแกรนมา จากนั้นไปคุยกับดร.ทอร์ช ต่อมาไปคุยกับ Lynn
จากนั้นคุยกับฟาเรล และไปสำรวจที่ D6 ไวรอน แล้วไปคุยกับเบียทริกซ์ จะได้รับเควสใหม่

[Savior of a New era] Leona Vernie

ไปคุยกับ Lynn จากนั้นคุยกับ Leona แล้วจะต้องรออีก 1 วัน
คุยกับ Leona อีกครั้ง จะได้รับการ์ดของเธอ เป็นอันจบเควส

*สำหรับตำราสแตนซ์ Rosa Secreta นั้น มีโอกาสได้รับจากรูเล็ต Clocktower B8F เป็นต้นไป

Find us on Facebook


Shares
Share This