คำสั่งปุ่ม Hotkey List เบื้องต้น

คำสั่ง
การควบคุม
Alt + Q
  End Menu
Alt + W
  World Map
Alt + E
  ข้อมูลตัวละคร + หน้าต่าง Inventory
Alt + R
  ข้อมูล Family
Alt + U
  Toolbar
Alt + I
  Battle Command
Alt + O
  Game Options
Alt + A
  ข้อมูลเควสท์
Alt + S
  หน้าต่าง Stance/Skills
Alt + D
  หน้าต่างปาร์ตี้
Alt + F
  ปิด UI ให้แสดงผลแบบ Full Screen
Alt + G
  ย่อขยายเมนูตัวละคร
Alt + J
  โหมด Jukebox เล่นเพลงในเกม
Alt + K
  เมนูคำสั่งมาโครในการพูดคุย
Alt + Z
  Map (แบบซูม)
Alt + X
  Pose List (หน้าต่างแสดงท่าทาง)
Alt + V
  หน้าต่าง Inventory
Alt + B
  หน้าต่าง Friend List (Buddy List)
Alt + M
  เปิด/ปิด Mini Map
Alt + +
  ซูม Mini Map เข้า
Alt + –
  ซูม Mini Map ออก

Ctrl + F  = เปิดช่องเก็บของแคช
Ctrl + G = หน้าต่างแชทกลุ่ม
Ctrl + R = หน้าต่างรายการวาร์ป

F1 = เลือกตัวละครที่ 1
F2 = เลือกตัวละครที่ 2
F3 = เลือกตัวละครที่ 3
F4 = เรียกรวมตัวละครในทีม
F5,F6,F7,F8 = เปลี่ยนสแตนซ์
F9 = สลับระหว่างโหมดควบคุมตัวเดียวกับทั้งทีม

*สามารถดูปุ่ม Hotkey ทั้งหมดได้จากการกด F12

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This