[GE] ระบบเล่นแร่แปรธาตุ

ปัจจุบันไอเทมที่ตกจากมอนสเตอร์ในเกม GE นั้น มีบางชนิดที่สามารถนำไปใช้แปรธาตุเป็นไอเทมอื่นได้ โดยไอเทมจำพวกนี้ จะมีคำอธิบายบอกไว้พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น

  

ระดับของไอเทมที่สามารถแปรธาตุได้ มีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5

โดยเราสามารถนำไอเทมดังกล่าวไปผสมเป็นไอเทมอื่นได้ที่โต๊ะแปรธาตุ ข้างๆ npc เวโรนีฟ ที่เกาะไวรอน

 

เมื่อคลิกที่โต๊ะและเลือกใช้เครื่องมือเล่นแร่แปรธาตุ จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

โดยเราสามารถลากไอเทมที่สามารถแปรธาตุได้จากช่องสัมภาระ มาใส่ที่ช่องผสม

– ไอเทมที่ผสมออกมาได้ จะเป็นระบบสุ่ม

– ต้องใส่ไอเทมให้ครบ 3 ช่องและห้ามซ้ำกัน จึงจะสามารถผสมได้

– ระดับของไอเทมจะคิดรวมกัน ยิ่งระดับไอเทมรวมสูงมาก ไอเทมที่มีโอกาสผสมออกมาได้จะยิ่งดีมากขึ้น

– สามารถเพิ่มระดับไอเทมขึ้นได้ 1 ระดับโดยคลิกที่ปุ่ม ^ ซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม

 

ภาพตัวอย่างไอเทมที่ผสมออกมาได้ครับ

โดยแหวนสแตนซ์เฉพาะของเวโรนีฟ สามารถหาได้จากการแปรธาตุตรงนี้อีกด้วย

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This