[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี

เงื่อนไข : ไม่มี
###############################################
– คุยกับนาตาลี และฮวนในแผนที่ทุ่งราบน้ำแข็งตามลำดับ
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– ไปที่พิกัด H/I2 ในแผนที่ เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดมอนสเตอร์ด้านในให้ได้ แล้วกลับไปรายงานกับฮวน
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– คุยกับนาตาลี แล้วไปที่ พิกัด H/I2 อีกครั้ง เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดมอนสเตอร์ด้านใน แล้วกลับไปรายงานกับฮวน
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– คุยกับนาตาลี
– นำเอ็ม โบม่าเข้าทีมแล้วคุยกับนาตาลี
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– คุยกับแพนพิโลที่เมื่องรีบอร์โดซ์ เขาจะต้องการไอเทม เนื้อหมาป่า 100 ชิ้น , หัวผักกาด 100 ชิ้น และกะหล่ำ 10 ชิ้น
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
  [GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี   [GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี   [GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– เมื่อส่งไอเทมให้แพนฟิโลแล้ว เขาจะขอไอเทม น้ำผึ้งเพิ่มอีก 3 ชิ้น
[GE] [9.5] เควส NPC นาตาลี
– กลับไปคุยกับนาตาลี และฮวนตามลำดับ
– คุยกับนาตาลีอีกครั้ง เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดมอนสเตอร์ด้านใน
– คุยกับฮวน เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดมอนสเตอร์ด้านในให้หมด
– คุยกับนาตาลี
– ได้รับการ์ด NPC : นาตาลี

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This