[GE] : แนะนำระบบ Expedition [ส่งตัวละครไปผจญภัย] เบื้องต้น

แนะนำระบบ Expedition เบื้องต้น

โดยระบบ Expedition นั้นเป็นการส่งตัวละครในบาแรคออกไปผจญภัยเพื่อค้นหาสมบัติ!!โดยผู้เล่นไม่ต้องไปควบคุม

โดยเพียงผู้เล่นเลือกตัวละครเข้าร่วมทีมผจญภัยแล้วกดที่ เริ่ม Expedition ก็จะสามารถผจญภัยได้เลย
โดยแต่ละแผนที่จะมีการบอกถึงตัวละครพิเศษที่จะทำให้การผจญภัยสำเร็จไปได้ด้วยดี(เพิ่มโอกาศความสำเร็จ)
ตัวอย่างการเลือกตัวละคร ให้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจและพื้นที่

โดยตัวละครสามารถส่งได้3ตัวละครต่อ1ภารกิจยิ่งส่งครบ และตรงกับความถนัดของตัวละคร
ก็จะสามารถลดเวลาภารกิจได้หากทตรงตามเงื่อนไขในshortcut ก็จะสามารถลดระยะเวลา
ของภารกิจ และเพิ่มค่าความสำเร็จได้เพิ่มขึ้น

เมื่อทีมพร้อมแล้วก็เพียงกด เริ่ม expedition โดยความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของแต่ละภารกิจ เมื่อกดแล้วก็เพียงรอจนครบเวลา(ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องทำการออนไลน์ตลอดเวลา)

หากสำเร็จก็จะได้รับรางวัลทั้งหมด

หากล้มเหลวก็จะได้รับรางวัลพื้นฐาน

ภาพ Expedition Point Card

โดยสามารถแลกของรางวัลได้ที่ npc Saint ที่เมืองรีบอร์โดซ์พิกัด G7

ตัวอย่างของรางวัลในร้านค้า

******หากท่านนำตัวละครเข้าสู้การ Expedition หากยังไม่ครบกำหนดเวลา หรือ ยกเลิกการสำรวจก็จะไม่สามารถนำตัวละครมเข้าร่วมกับทีมปกติได้

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This