[GE] แนะนำระบบเอนชานต์ไอเทม

สำหรับเกม GE นั้น เราสามารถนำอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆไปทำการเอนชานต์ เพื่อสุ่มออพชั่นความสามารถให้กับไอเทมได้

*ตัวอย่างออพชั่นของไอเทมที่ได้จากการเอนชานต์

โดยเราสามารถทำการเอนชานต์ได้ที่ npc Enchantment Merchant โดยจะมีอยู่ในทุกๆเมือง

เมื่อเลือกเมนู เอนชานต์ จะปรากฎหน้าต่างดังนี้

ให้เราลากอุปกรณ์ที่ต้องการเอนชานต์ มาใส่ที่ช่องไอเทมตรงกลาง

ส่วนในช่องเอนชานต์ชิพนั้น เปรียบเสมือนค่าธรรมเนียมในการเอนชานต์ โดยจะต้องใช้เอนชานต์ชิพในระดับที่เหมาะสม 1 อัน ต่อการเอนชานต์ 1 ครั้ง

*ระบบจะใส่เอนชานต์ชิพที่เหมาะสมในตัวอัตโนมัติเมื่อเราลากไอเทมมาใส่

จากนั้นเราสามารถกดเอนชานต์เพื่อทำการ”สุ่มออพชั่น”ของอุปกรณ์ใหม่ได้เลยทันที

ข้อกำหนดต่างๆเพิ่มเติม

1. ระดับของเอนชานต์ชิพจะต้องตรงกันหรือสูงกว่าไอเทมนั้นๆ จึงจะทำการเอนชานต์ได้
2. ที่ช่อง”ช่วยเหลือ”สามารถกดปุ่มลูกศรขึ้นเล็กๆทางขวา เพื่อใส่ไอเทมช่วยเหลือในการเอนชานต์ต่างๆได้(หากมีในตัว)
3. เอนชานต์ชิพระดับแรกๆนั้น มีขายที่ npc ที่เอนชานต์ โดยเลือกเมนูร้านค้า
4. ออพชั่นที่เป็นสีเหลือง คือออพชั่นแรร์ จะมีโอกาสออกค่อนข้างยาก
5. การเอนชานต์บางครั้งสามารถล้มเหลวได้ เมื่อล้มเหลวออพชั่นจะหายไป และเสียเอนชานต์ชิพในครั้งนั้นไปฟรีๆ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This