[GE] เริ่มเล่นง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์เครสเมนโต(Cresemento)

สำหรับเกม GE ในปัจจุบันนั้น มีอุปกรณ์สวมใส่ชนิดนึง ที่ติดตัวมาตั้งแต่สร้างตัวละคร เรียกว่า อุปกรณ์เครสเมนโต(Cresemento) โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ จะเพิ่มความสามารถตามเลเวลของเรา(จนถึงเลเวล 100) ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธหรือเครื่องป้องกันเลย ใช้ได้ยาวตั้งแต่เลเวล 1 – 100


*สังเกตจากพลังโจมตีและระดับโจมตีเพิ่มขึ้นอัตโนมัติตามเลเวลเรา
และอาวุธเครสเมนโตนี้ ยังสามารถนำไปตีบวกและเอนชานต์ได้อีกด้วย ทั้งนี้หากเพื่อนๆเผลอตีแตกไป ยังสามารถหาได้ใหม่ง่ายๆจาก npc ร้านขายอาวุธต่างๆภายในเมือง โดยใช้ไชนี่คริสตัลจำนวนเล็กน้อยในการแลก

อุปกรณ์เครสเมนโตนี้จึงเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เล่นใหม่มากๆ แต่หลังจากที่เลเวล 100 ไปแล้ว เพื่อนๆก็จะต้องเริ่มหาอาวุธดีๆอื่นๆเพื่อใช้งานกันต่อไปนั่นเอง

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This