[GE] เควส ปีศาจและนักแปรธาตุ

เงื่อนไข
– เข้าเกาะไวรอน
##########################
– คุยกับนักปรุงยา เจนิอา เธอต้องการไอเทมฟันแตกของงอร์โด 10 ชิ้น โดยหาได้จากแผนที่ป่าอาทิตย์อัศดง
– เมื่อนำไอเทมให้เธอแล้ว เธอจะขอไอเทมชุดต่อไป คือ ขนเปียกของการัส และกรงเล็บเปื้อนเลือดของการัส อย่างละ 5 ชิ้น
– เมื่อนำไอเทมให้เธอแล้ว เธอจะขอไอเทมชุดต่อไป คือ ลูกธนูขึ้นสนิมของการัส ,เล็บแตกของฟอร์โด และแขนเดี่ยวของกลัทโทนี่ ตามลำดับ
– เมื่อให้ของกับเธอครบแล้ว จะสามารถทำเควสสัญลักษณ์ปีศาจ และผสมชิ้นส่วนนารากะได้ที่ NPC เจนิอา

Find us on Facebook


Shares
Share This