[GE] เควส บารอน โดมิเนี่ยน

เงื่อนไข
– ผ่านเควส ไวรอน เกาะสุดขอบโลก ขั้นที่ 1
########################################
– คุยกับฮิลตัน เขาจะให้เราไปพบกับบารอนเนส โดมิเนี่ยนในเกาะไวรอน
– กลับมารายงานกับฮิลตัน และไปคุยกับบารอนเนส โดมิเนี่ยนอีกครั้ง
– คุยกับดีน ,เมลล่า และคนขายอุปกรณ์ในเกาะไวรอน ตามลำดับ
– คุยกับหัวหน้าอันธพาล เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้เอาชนะอันธพาลทั้งหมดให้ได้
– เมื่อจบภารกิจให้คุยกับหัวหน้าอันธพาลอีกครั้ง และเดินไปทางเหนือของไวรอน เพื่อหาจดหมาย
– คุยกับเมลล่า เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้เอาชนะอันธพาลทั้งหมดให้ได้
– คุยกับฮิลตัน จากนั้นให้ไปพบฟาเรล และบารอนเนส โดมิเนี่ยนตามลำดับ
– กลับไปรายงานเรื่องทั้งหมดกับฮิลตัน เพื่อจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This