[GE] เควสนักสำรวจ [3] – การ์เซีย ฮิงกิส

เควสนักสำรวจ [3] – การ์เซีย ฮิงกิส

ชื่อ NPC – ผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช

แผนที่เริ่มเควส เมืองอุช

เงื่อนไข

ผ่านเควสนักสำรวจ [2] (บาฮามาร์) / ไม่มีเอดัวร์โดอยู่ในทีม

1. กวาดล้างจาควิน

NPC : ผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช

– คุยกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช เธอจะให้เราเข้าร่วมในภารกิจกวาดล้างจาควิน

– เมื่อตอบตกลงเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้เราทำลายเสาโคโลนีทั้ง 2 เสาก็จะผ่านไปได้

– หลังจบภารกิจผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช จะให้เราไปหาไซมอน อเยนด์

2. การเรียกตัวของไซมอน อเยนด์ [3]

NPC : ไซมอน อเยนด์

– พูดคุยกับไซมอน เขาจะให้เราช่วยตามหาเพื่อนของเขา ที่ชื่อการ์เซีย ฮิงกิส

** ในขั้นตอนนี้ไซมอนจะถามเราว่าต้องการช่วยการ์เซียหรือไม่**

– ตอบ”ตกลง”ช่วยเหลือการ์เซียเมื่อทำเควสถึงขั้นตอนที่ 5 เควสจะดำเนินไปตาม [5A]

– ตอบ”ปฏิเสธ”การช่วยเหลือการ์เซียเมื่อทำเควสถึงขั้นตอนที่ 5 เควสจะดำเนินไปตาม [5B]

– ไปยังแผนที่กำแพงเฟอร์รุซซิโอ ตำแหน่ง F2 ตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ

– เมื่อจบภารกิจแล้วให้ไปหาอินเวียร์โน ที่ทุ่งราบน้ำแข็ง

[GE] เควสนักสำรวจ [3] - การ์เซีย ฮิงกิส

3. หัวใจของลิลิน

NPC : อินเวียร์โน

– พูดคุยกับอินเวียร์โน เขาจะมอบแก่นปีศาจให้เราจำนวน 10 ชิ้น แล้วให้เราหาไอเทม 3 ชนิด คือ เมตามอโพซิสสโตน 50 ชิ้น, คริสตัลน้ำแข็ง 50 ชิ้น และผลึกต้องคำสาป 10 ชิ้น (ผลึกต้องคำสาปได้จากการนำแก่นปีศาจที่อินเวียร์โนให้ไปโยนใส่หัวใจของลิลินทีละชิ้น)

[GE] เควสนักสำรวจ [3] - การ์เซีย ฮิงกิส

 

– หลังจากมอบไอเทมให้กับอินเวียร์โนแล้ว ตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้ต่อสู้กับมอนโตโรจนเธอหนีไปก็จะจบภารกิจนี้

– เมื่อจบภารกิจให้คุยกับอินเวียร์โน

4. ผนึกแห่งโนเวีย

 

– ไปยังหอคอยภูติหิมะชั้นที่ 1 (ประตูเข้าจะอยู่ที่แชนแนล 1 เท่านั้น)เมื่อเข้าไปแล้วตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ

– ให้กำจัดมอนโตโรและทำการโจมตีโนเวียจนเหลือพลังชีวิตน้อยกว่า 2/3 ก็จะผ่านภารกิจนี้ (ผู้เล่นที่ใช้ไอเทมอินวิซิเบิ้ลโพชั่น เมื่อทำตามเงื่อนไขแล้วให้โผล่ตัวออกมาเพื่อดำเนินเควสต่อ)

– เมื่อจบภารกิจให้กลับไปคุยกับอินเวียร์โน

[GE] เควสนักสำรวจ [3] - การ์เซีย ฮิงกิส

5A. ช่วยเหลือการ์เซีย [สำหรับผู้ที่ตอบตกลงช่วยเหลือในขั้นตอนที่ 2]

NPC : อินเวียร์โน

– พูดคุยกับอินเวียร์โน เขาจะให้เราหาไอเทมซุบเคโทวิค(ทำได้ที่หม้อข้างๆอินเวียร์โน)และเมตามอโพซิสสโตน 10 ชิ้น

– เมื่อส่งไอเทมให้อินเวียร์โนแล้ว เขาจะให้เรากลับไปรายงานกับไซมอน อเยนด์

[GE] เควสนักสำรวจ [3] - การ์เซีย ฮิงกิส

6A. การหลบหนีของการ์เซีย

NPC : ไซมอน อเยนด์

– พูดคุยกับไซมอน อเยนด์ เขาจะขอร้องให้การ์เซียร่วมเดินทางไปกับเรา

– ได้รับการ์ด การ์เซีย ฮิงกิส –

– กลับไปรายงานกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุชอีกครั้งเป็นอันจบเควส

5B. ช่วยเหลือการ์เซีย [สำหรับผู้ที่ตอบปฏิเสธไม่ช่วยเหลือในขั้นตอนที่ 2]

NPC : อินเวียร์โน

– พูดคุยกับอินเวียร์โน เขาจะให้เราหาไอเทม 3 ชนิด คือซุบเคโทวิค (ทำได้ที่หม้อข้างๆอินเวียร์โน) และเมตามอโพซิสสโตน 10 ชิ้น

– เมื่อส่งไอเทมให้อินเวียร์โนแล้ว ตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้เราเอาชนะการ์เซียให้ได้

– เมื่อจบภารกิจแล้วให้ไปรายงานผลกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช

6B. ประชุมลับ

NPC : เด็กในตรอกด้านหลัง

– เดินไปบริเวณตรอกด้านหลังใกล้ๆสภาอิสระ จะมีข่าวสารเควสปรากฎขึ้น

– คุยกับเด็กในตรอกด้านหลัง เขาจะขอค่าข่าวสารกับเรา โดยจะเสียเงินแบบสุ่ม

– พูดคุยกับไซมอน อเยนด์ เขาจะขอร้องให้การ์เซียร่วมเดินทางไปกับเรา

– ได้รับการ์ด การ์เซีย ฮิงกิส –

ตรวจสอบรายละเอียดของ NPC ได้ ที่นี่ ค่ะ

[GE] เควสนักสำรวจ [3] - การ์เซีย ฮิงกิส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This