[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

ชื่อเควส นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

ชื่อ NPC นักสำรวจแห่งทัปกัล

แผนที่เริ่มเควส อัลเบอร์ทัล

เงื่อนไข

นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1 [ตรวจสอบเซลแมนติส]

NPC เริ่มเควสท์ จะมองเห็นเป็นจุดสีเขียวในแผนที่ ชื่อว่า “อนุสรณ์นักสำรวจแห่งทัปกัล” ดังภาพ

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

โดยจะมีเควสท์ให้เลือกทำได้สูงสุดพร้อมกันถึง 4 เควสท์ แต่ในบทสรุปนี้ จะนำไปสู่เควสท์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 3 เควสท์ และจะได้รับรางวัลเป็นไอเทมสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน  โดยเริ่มจากรับเควสท์บนสุดใน 4 ตัวเลือก “สำรวจเซเลแมนติส”

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

– เซเลแมนติสสามารถพบได้ที่เส้นทางแห่งฟลูเวียล (Lv. 102-104)

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

จัดการกับ “เซเลแมนติส (Lv.103)” เพื่อเก็บ “คราบของแซลแมนทิส” ให้ครบ 100 ชิ้น

           เมื่อเก็บได้ครบ 100 ชิ้น ให้นำกลับไปส่งที่ NPC ตัวที่เรารับเควสท์ จะได้รับของรางวัลแบบสุ่ม โดยของรางวัลจะมีหลากหลาย อย่างเช่น การ์ดค่าประสปกาณ์, แอมเบอร์ลึกลับ, เอนชานต์ชิพ เป็นต้น

[ค้นพบโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐ แห่ง Draco]

[ภาพประกอปโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This