[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

ชื่อเควส นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

ชื่อ NPC นักสำรวจแห่งทัปกัล

แผนที่เริ่มเควส อัลเบอร์ทัล

เงื่อนไข

ผ่านเควสท์ “Devil’s Strawberry”

นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4 [หมีใช้อุปกรณ์?]

 

   เมื่อเราส่งเควสท์ในตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว  จะมีเควสท์ใหม่ที่ต่อเนื่องกันเข้ามาแทนที่เควสท์ที่ทำเสร็จไปในตำแหน่งบนสุดใน 4 ตัวเลือก “หมีใช้อุปกรณ์?” ดังภาพ”

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

คุยกับ อนุสรณ์นักสำรวจแห่งทัปกัลแล้วไปที่  “เส้นทางแห่งฟลูเวียล” หรือ “หุบเขาแห่งความสิ้นหวัง” เพื่อหาเครื่องหลังของหมี 50 ชิ้น และพลั่วหมี 50 ชิ้น

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

เมื่อเก็บได้ครบตามจำนวนที่กำหนด อย่างละ 50 ชิ้น ให้นำกลับไปส่งที่ NPC ตัวที่เรารับเควสท์ จะได้รับของรางวัลเป็น “กระเป๋าสะพายหลัง (Rucksack)”

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 4

[ค้นพบโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐ แห่ง Draco]

[ภาพประกอปโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This