[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

ชื่อเควส นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

ชื่อ NPC นักสำรวจแห่งทัปกัล

แผนที่เริ่มเควส อัลเบอร์ทัล

เงื่อนไข

ผ่านเควสท์ “Investigation of Cermantis”

นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3 [Devil’s Strawberry]

              เมื่อเราส่งเควสท์ในตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  จะมีเควสท์ใหม่ที่ต่อเนื่องกันเข้ามาแทนที่เควสท์ที่ทำเสร็จไปในตำแหน่งบนสุดใน 4 ตัวเลือก “สตรอเบอรี่ของปิศาจ” ดังภาพ

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

คุยกับ อนุสรณ์นักสำรวจแห่งทัปกัลป์ แล้วไปหามันฝรั่งคาพิบารา 100 ชิ้นมาให้ โดยจะมี Drop ในแผนที่หลัก ๆ 2 แผนที่ คือ ธรณีสูบ(อัลเบอร์ทัล) และ สวนคาพิบารา (Lv. 106+)

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3  [GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

การได้รับ “มันฝรั่งคาพิบารา”

   หลังจากที่จัดการกับ Monster จำพวก “แคปปี้” แล้ว มันฝรั่งคาพิบาร่า จะหล่นลงที่พื้นในลักษณะเดียวกับ Item ทั่ว ๆ   ไป และเมื่อเก็บขึ้นมาแล้ว จะไปวางอยู่ที่ช่อง “อื่น ๆ”  ใน Inventory ซึ่งต่างจากการสะสม Quest Item ทั่ว ๆ ไปที่จะได้รับโดยอัตโนมัติ ดังภาพ

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 3

เมื่อสะสมมันฝรั่งคาพิบาราครบ 100 ชิ้น ให้นำกลับไปส่งที่ NPC ตัวที่เรารับเควสท์ จะได้รับของรางวัลเป็น แอมเบอร์ลึกลับ 5 อัน และการ์ดค่าประสบการณ์

[ค้นพบโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐ แห่ง Draco]

[ภาพประกอปโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This