[GE]: ระบบ Subpassword

ระบบ Subpassword เป็นระบบใหม่ที่อัพเดทเข้ามา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
และได้ทำการยกเลิกระบบรหัสแลกเปลี่ยนออกไป

วิธีการใช้งาน

**หมายเหตุ**
หากไม่เคยตั้งรหัสแลกเปลี่ยนก่อนหน้า จะสามารถเข้าเกมได้ตามปกติ โดยจะเลือกตั้งรหัสผ่านที่2ก็ได้ หรือไม่ตั้งก็ได้ตามใจ**

1.เมื่อเข้าเกมในหน้าบาแรคมุมขวาบนจะมีให้เลือก รหัสผ่านที่ 2

[GE]: ระบบ Subpassword

2.เลือกคำว่า “ตั้งค่า” เพื่อตั้งรหัสผ่านที่ 2
[GE]: ระบบ Subpassword

3.ทำการตั้งรหัสผ่านที่ 2 จำนวน 6 หลัก
[GE]: ระบบ Subpassword

สำหรับผู้เล่นที่เคยตั้งรหัสแลกเปลี่ยนมาแล้วก่อนหน้า เมื่อเข้าเกมระบบจะถามหารหัสแลกเปลี่ยนเดิม
จากนั้นระบบจะให้ตั้งรหัสที่ 2 จำนวน 6 ตัวใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการเข้าสู่เกมค่ะ

 

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This