[GE] เควส เทพผู้คุ้มครองแห่งรีบอร์โดซ์

เควสที่ต้องผ่าน : จัดหาวัตถุดิบเพื่อทำอาวุธ
สถานที่รับเควส : เมือง รีบอร์โดซ์
เนื้อหา : ร่วมมือกับ คลูด เพื่อป้องกันมอนสเตอร์ที่บุกเข้ามาโจมตีหมู่บ้าน
[GE] เควส เทพผู้คุ้มครองแห่งรีบอร์โดซ์

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This