[GE] อาร์ติแฟคพิเศษ และความสามารถ Extreme Buff

อาร์ติแฟค คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า อาร์ติแฟค เป็นไอเทมสวมใส่ชนิดหนึ่ง โดยจะสวมใส่ในช่องขวาล่างสุดในหน้าต่างอุปกรณ์ตัวละครตามรูป

ใส่ได้ตัวละครละ 1 ชิ้น รายละเอียดของอาร์ติแฟคชนิดต่างๆนั้น สามารถดูได้จากเมนูอาร์ติแฟค(กด Ctrl+alt+F) หรือเลือกเมนูตามภาพ

การรับอาร์ติแฟคนั้น ทำได้จากเมนูด้านบนนี้เอง โดยในช่อง”ไอเทมที่จำเป็น”จะบอกว่าเราต้องรวบรวมไอเทมอะไรบ้างในการรับอาร์ติแฟคอันดังกล่าว ในช่อง”เงื่อนไข” จะบอกว่าเราต้องผ่านเควสหรือทำอะไรเพิ่มเติมจึงจะรับได้

โดยหากเรามีไอเทมที่จำเป็นครบ และผ่านเงื่อนไขแล้ว จะมีปุ่ม”ได้รับ”ปรากฎตรงด้านขวา เมื่อกดแล้วเราก็จะได้อาร์ติแฟคเข้าตัวเลยทันที

*หากอาร์ติแฟคขึ้นคำว่า”ได้รับเรียบร้อยแล้ว”หลังกดปุ่มรับ แสดงว่าอาร์ติแฟคชนิดนั้นสามารถทำได้อันเดียวเท่านั้น

ทีนี้เรามาดูอาร์ติแฟคชนิดใหม่ ที่จะนำมารีวิวให้ชมกัน ได้แก่

1.Old Firmness of Uraeus [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Firmness of Uraeus]

– Old Firmness of Uraeus จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Def LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่ม Def+5 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Firmness of Uraeus จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Def LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่ม Def+10 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

2.Old Assault of Uraeus [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Assault of Uraeus]

– Old Assault of Uraeus จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Melee ATK LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่มพลังโจมตีประชิด 10% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Assault of Uraeus จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Melee ATK LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่มพลังโจมตีประชิด 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

3.Strength of Uraeus [อัพเกรดจาก Firmness of Uraeus + Assault of Uraeus]

– ทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme STR LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ STR+50,Def+10 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

4.Old Promptness of Griffon [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Promptness of Griffon]

– Old Promptness of Griffon จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Movement Speed LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Promptness of Griffon จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Movement Speed LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60%  เป็นระยะเวลา 10 วินาที

5.Old Swiftness of Griffon [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Promptness of Griffon]

– Old Swiftness of Griffon จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – ATK Speed LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Swiftness of Griffon จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme – ATK Speed LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%  เป็นระยะเวลา 10 วินาที

6.Agility of Griffon[อัพเกรดจาก Promptness of Griffon + Swiftness of Griffon]

– ทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme AGI LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ AGI+50,ความเร็วในการเคลื่อนที่+60% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

7.Old Life of Queenz-eater [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Life of Queenz-eater]

– Old Life of Queenz-eater จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme HP LV.1 เมื่อถูกโจมตี มีผลคือ เพิ่ม Max HP 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Life of Queenz-eater จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme HP LV.2 เมื่อถูกโจมตี มีผลคือ เพิ่ม Max HP 40%  เป็นระยะเวลา 10 วินาที

8.Old Recovery of Queenz-eater [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Recovery of Queenz-eater]

– Old Recovery of Queenz-eater จะทำให้ได้รับบัฟ Extreme HP Regen LV.1 เมื่อถูกโจมตี มีผลคือ อัตราฟื้นฟู HP+500 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Recovery of Queenz-eater จะทำให้ได้รับบัฟ  Extreme HP Regen LV.2 เมื่อถูกโจมตี มีผลคือ อัตราฟื้นฟู HP+1000 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

9.Stamina of Queenz-eater[อัพเกรดจาก Life of Queenz-eater + Recovery of Queenz-eater]

– ทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme CON LV.1 เมื่อถูกโจมตี มีผลคือ CON+50,อัตราฟื้นฟู HP+1000 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

10.Old Brutality of Vergo the Cursed [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Brutality of Vergo the Cursed]

– Old Brutality of Vergo the Cursed จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Shooting ATK LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มพลังโจมตีระยะไกล 10% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Brutality of Vergo the Cursed จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme – Shooting ATK LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มพลังโจมตีระยะไกล 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

11.Old Insight of Vergo the Cursed [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Insight of Vergo the Cursed]

– Old Insight of Vergo the Cursed จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Critical LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มอัตราคริติคอล 10% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Insight of Vergo the Cursed จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme – Critical LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มอัตราคริติคอล 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

*หากใช้สแตนซ์ที่คริติคอลไม่ได้ บัฟจะไม่มีผลอะไร

12.Skill of Vergo the Cursed[อัพเกรดจาก Brutality of Vergo the Cursed + Insight of Vergo the Cursed]

– ทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme DEX LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ DEX+50 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

13.Old Wisdom of Dekaravia [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Wisdom of Dekaravia]

– Old Wisdom of Dekaravia จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Magic ATK LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ 10% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Wisdom of Dekaravia จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme – Magic ATK LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือ เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาที

14.Old Resistance of Dekaravia [สามารถอัพเกรดต่อมาเป็น Resistance of Dekaravia]

– Old Resistance of Dekaravia จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme – Magic RES LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ ป้องกันทุกธาตุ+5 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

– Resistance of Dekaravia จะทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ  Extreme – Magic RES LV.2 เมื่อโจมตี มีผลคือ ป้องกันทุกธาตุ+10 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

15.Intelligence of Dekaravia [อัพเกรดจาก Wisdom of Dekaravia + Resistance of Dekaravia]

– ทำให้มีโอกาสได้รับบัฟ Extreme INT LV.1 เมื่อโจมตี มีผลคือ INT+50,ป้องกันทุกธาตุ+10 เป็นระยะเวลา 10 วินาที

*สำหรับบัฟ Extreme ทุกประเภทนั้น เมื่อทำงานครบระยะเวลาแล้ว ตัวละครจะติดสถานะ Limitation โดยจะมีผลทำให้รับบัฟ Extreme อีกไม่ได้ เป็นเวลา 60 วินาที(ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นคูลดาวน์ดีๆนี่เอง)

# ในส่วนของชิ้นส่วนที่จะทำอาร์ติแฟคเหล่านี้นั้น จะมีโอกาสตกจากบอส อูริอัส , กริฟฟ่อน , ชาฟเฟ่น เบอร์เกอ เดอะ เคิร์ส , ราฟเฟรเซีย , เดคาราเบีย ในเวอร์ชั่นใหม่(โหดกว่าเดิม)ที่อัพเดตมาในแพทนี้นั่นเอง(ตัวที่อยู่ในแผนที่ปกติ ไม่ใช่ตัวที่อยู่ในมิชชั่น)

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This