[GE]แนะนำระบบสลับอุปกรณ์

[GE]แนะนำระบบสลับอุปกรณ์
    ใน Patch Storm and Dragon นั้น มีระบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบสลับอุปกรณ์ขึ้นมา
เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการสลับสับเปลี่ยนอาวุธและแหวน
เนื่องจากมอนเตอร์ภายในเกมจะมีหลากหลายประเภท เช่น มนุษย์ ผีดิบ พืช สิ่งไม่มีชีวิต
ซึ่งเราสามารถตั้งคีย์ลัดของอุปกรณ์เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานได้ทันที
หน้าตาของปุ่ม สลับอุปกรณ์จะโผล่ขึ้นมาข้างๆ ช่อง Charecter information
เมื่อลองกดปุ่มสลับอุปกรณ์ขึ้นมา จะโชว์หน้าต่างของคีย์ลัด ของแต่ละตัวละคร
วิธีการใช้งาน
1.ให้นำอาวุธตามประเภทมอนเตอร์ที่ต้องการลากมาวางที่ช่องคีย์ลัดตามสะดวกได้เลย จากนั้นกดปุ่ม เซฟ เพื่อบันทึก
2.หากต้องการสลับอุปกรณ์ กดปุ่มเปลี่ยนภาษาหรือที่เราเรียกตัวหนอน (~) พร้อมกับคีย์ลัด  ตัวอย่างเช่น  (~)+Q

ถือเป็นระบบใหม่ที่ใช้ง่ายและอำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี ^^

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This