[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

ตัวละคร Fenrir : เลเวลเริ่มต้น 100

ข้อมูลตัวละคร >>Click<<

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : เลเธอร์อาร์เมอร์ / เกราะโลหะ

อาวุธที่ใช้ได้ :  กระบอง

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

บัฟตัวละคร  : Def Lv2  [ Def +6 ]

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

สกิลติดตัว :  Defect

ดึงพลังขึ้นมาและปล่อยออกไปเพื่อให้ศัตรูรอบๆกระเด็นออกไป
เลเวลของ Defect จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนศัตรูที่ถูกพลังปล่อยเข้าเป้า
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Fenrir คือ Goliath

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Goliath กัน

 

1. Ponlar
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

2. Pion
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

3. Blame Smash
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

4. Mashive Break
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

5. Kalbion
[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

ทีมงาน Granado Espada
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางนี้ค่ะ

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This