แนะนำ Pet Tiny Auto Baron

แนะนำ Pet Tiny Auto Baron

คุณสมบัติบัฟ

+ Shooting ATK +10%, PEN +10, ไม่สนพลังป้องกัน +1%, ATK Monster +15%, Magic Damage reduced by 7%

ไม่มีบัฟ

มีบัฟ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This