เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

เงื่อนไข :ผ่านเควสหอคอยภูตหิมะ

1.[Frozen Girl]The Tower of Glaciel Spirit’s..
-เมื่อไปถึงแผนที่แดนภูตหิมะ เควสจะเด้งอัตโนมัติ
-พูดคุยกับเด็กสาวในน้ำแข็ง ที่พิกัด K5 CH.1เท่านั้น
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene
-หาไอเทม Big Metamorphosis Stone 5 ชิ้น จากบอส 2 มิชชั่นดังนี้
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-เมื่อครบแล้วนำกลับไปให้เด็กสาวในน้ำแข็ง ที่พิกัด K5 CH.1เท่านั้น

2.[Petrified Girl]ข้าชื่อ Selane เป็นสาวรับใช้
-พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1

3.[Petrified Girl]Herb Tea

-พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1
-หา Premium Herb จากQueen Eater Egg ที่มิชชั่น Rafflesia สะพานโคอิมบรา
-เมื่อสำเร็จแล้ว ไปพูดคุยกับเจ้าของคาเฟ่บลูสกาย เซเรน่า ที่ คีลเซ่ พิกัด K8
-จากนั้น ให้หาไอเทม Great Herb 1 ชิ้นที่มิชชั่น Rafflesia สะพานโคอิมบรา
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-เมื่อรวบรวมครบ กลับไปคุยกับกับเจ้าของคาเฟ่บลูสกาย เซเรน่า ที่ คีลเซ่ พิกัด K8อีกครั้ง
-หาไอเทม Leaf of Rafflesia 3 ชนิด อย่างละ 10 ชิ้น
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-เมื่อรวบรวมครบแล้ว นำกลับไปให้เจ้าของคาเฟ่บลูสกาย เซเรน่า ที่ คีลเซ่ พิกัด K8

4.[Frozen Girl]เธอไม่อยู่แล้ว
-พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1 เพื่อตัดเข้าสู่มิชชั่นต่อสู้
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

เควสปลดล็อคตัวละคร Selene
-กลับมา พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1อีกครั้ง

5.[Petrified Girl]Book of Veteran
-คุยกับอังเดรที่ เมืองรีบอกโดวซ์ พิกัด D8
-หาไอเทม Magic Griffon Feather 3 ชิ้นจาก Griffon ที่มิชชั่น Griffon สะพานโคอิมบรา
-เมื่อรวบรวมแล้ว นำกลับมาให้อังเดร
-กลับมา พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1เพื่อเข้าสู่มิชชั่นการต่อสู้
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-กลับมา พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1

6.[Petrified Girl]Book of Experience
-คุยกับพ่อค้าอุปกรณ์ คลูดด์ ที่เมืองรีบอกโดว์
-หาไอเทม Sauterelle Nail จาก Sauterelle ที่มิชชั่น Sauterelle สะพานโคอิมบรา
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-เมื่อรวบรวมครบแล้วนำกลับไปให้ พ่อค้าอุปกรณ์ คลูดด์ ที่เมืองรีบอกโดว์
-กลับมา พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1เพื่อตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

เควสปลดล็อคตัวละคร Selene
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

-กลับมา พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1

7.[Petrified Girl]Girl’s New Journey

-คุยกับ Rosa ที่ท่าเรือ กิกันเต้ พิกัด H9
-หาไอเทม Maroon Grass 333ชิ้น และ Burning Feather 333ชิ้น จาก Eltetah ใน ทุ่งราบน้ำแข็ง
และ Flaming Cockatrice หรือ Giant Cockatrice จากทุ่งหญ้ารียง หรือ ต้นน้ำบัวเอนาวิสต้า
-กลับมาคุยกับ Rosa ที่ท่าเรือ กิกันเต้ พิกัด H9
-พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1 เพื่อเข้ามิชชั่นต่อสู้
-พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1 อีกครั้ง
-คุยกับ Rosa ที่ท่าเรือ กิกันเต้ พิกัด H9
– พูดคุยกับ Selane ที่หอคอยภูตหิมะ ชั้นที่1 จะได้รับ การ์ด Selane
เควสปลดล็อคตัวละคร Selene

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This