เควสปลดล็อกตัวละคร Kael

เควสปลดล็อกตัวละคร Kael

เริ่มต้นเงื่อนไข

เควสจะเรียกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ Illisia หลังจากจบ Pattern of Giant – Symphonia Ep 4 Scenario

1.[Clown of Illisia] Kael Lu Fay

คุยกับ Leona Vernieใน Illisia

พูดคุยกับ Dietrich Herberth

ไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

-Joshua ต้องการให้เราไปหา Pendant of Magical Corp 150 ชิ้น จาก Magic Special Corps

เมื่อครบแล้ว กลับไปคุยกับ Joshua

ไปคุยกับ Kael ที่ Imperium Rex [โดยตัวนำตัวละครผู้หญิงเท่านั้น มาคุยกับ Kael]

ระบบตัดเข้าสู่มิชชั่นการพูดคุย จากนั้นต่อสู้กับ Kael และลด HP เหลือ 10% ภายใน 15 นาที

พูดคุยกับ Kael ที่ Imperium Rex

2.[Clown of Illisia] Apostel of Justice

ไปที่ Illisia และคุยกับ Dietrich

กลับไปคุยกับKael ที่ Imperium Rex

โดย Kael จะให้เรารวบรวมอักษรรูนโบราณ ทั้งหมด 3 ชนิด

เมื่อรวบรวมครบแล้วนำมาให้Kael

ย้ายไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

รวบรวมไอเทมเหล็กผสม เหล็กหล่อ ไม้สน อย่างละ 200 ชิ้น

เมื่อรวบรวมเรียบร้อย ย้ายไปที่ bedal ทุ่งกว้างใหญ่ และมอบให้ หัวหน้านักล่าJason

ไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

ไปที่ bedal ทุ่งกว้างใหญ่ พิกัด D9 เพื่อตัดเข้าสู่มิชชั่นกับ White wolf

ไปที่ bedal ทุ่งกว้างใหญ่ พิกัด D9 อีกครั้งเพื่อพูดคุย

โจชัวต้องการให้เราหา Holy Water of Armonia 5 ชิ้น เมื่อได้ครบแล้วกลับมา ใน bedal ทุ่งกว้างใหญ่

พิกัด D-9 อีกครั้ง

โจชัวจะให้เรากำจัดมอนเตอร์ในแผนที่ bedal ทุ่งกว้างใหญ่ เพื่อตามหา Damaged Letter 1 ชิ้น

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับมาให้หัวหน้านักล่าJason ที่ bedal ทุ่งกว้างใหญ่

3.[Clown of Illisia] The Traces of Phantom Thieves

ไปที่แผนที่ Imperium Rexและกำจัด และฆ่า Orden’s Guard Dogs เพื่อรับ Piece of Mask 10 ชิ้น

จากนั้นกำจัดมอนเตอร์หาไอเทม Piece of white wolf’s cloth 10 ชิ้น

จากนั้นกำจัดมอนเตอร์หาไอเทม Bloody handkerchief 10 ชิ้น

จากนั้นกำจัดมอนเตอร์หาไอเทม White Wolf’s Broken Sword 10 ชิ้น

รวบรวมครบหมดแล้ว ไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

4.[Clown of Illisia] Dilemma

ย้ายไปที่ Illisia พิกัด F / G-11 เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับ Kael

ไปที่แผนที่ Cite de Bedal พูดคุยกับ Montblant Bedel

ไปที่ Illisia และคุยกับ Dietrich

ไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

5.[Clown of Illisia] Kael Rescue Plan

ไปที่ Illicia และพูดคุยกับ Lindel

ไปที่ Vernier Mansion เพื่อหาไอเทม Antique of Vernie Family 10 ชิ้น

เมื่อครบแล้ว ไปที่ Illicia และพูดคุยกับ Lindel

คุยกับ Violet Valeron ที่ Illicia

ไปลงMission: Imperium Armada Recapture เพื่อหาไอเทม Castal Door’s Gun 1 ชิ้น

เมื่อครบแล้วคุยกับ Violet Valeron ที่ Illicia

คุยกับ Nillyที่ Illicia
(หากมาคุยกับเธอ แล้วปรากฏว่าเธอไม่อยู่ ให้กลับไปทำเควสเนื้อเรื่อง Illicia ให้จบเสียก่อน
จากนั้นท่านจะสามารกลับมาพบเธอ และสามารถทำเควสต่อได้ครับ)

ไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

ไปที่ Cite de Bedel พิกัด F / G-9 เพื่อตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ย้ายไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

6.[Clown of Illisia] การเดินทางของตัวตลก

ไปที่ Bedel พิกัด E7 เพื่อตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย

กลับไปที่ Imperium Armada และพูดคุยกับ Joshua

ย้ายไป Imperium Rex และพูดคุยกับ Kael เพื่อรับการ์ดตัวละคร Kael

คุยกับ Leona Vernieใน Illisia

กลับไป Imperium Rex และพูดคุยกับ Kaelอีกครั้ง

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This