การควบคุมมุมกล้อง

การควบคุมตัวละครต่างๆ ในเกมรวมถึงการใช้ Hot Key เพื่อควบคุม MMC ทั้ง 3 ตัวละคร การปรับมุมกล้อง การใช้เมนูพูดคุย ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพในการเก็บเลเวล ทำให้การเล่นเป็นไปอย่างเพิ่มความสนุกสนานและต่อเนื่อง

Find us on Facebook


Shares
Share This