การแก้ไขรหัสผ่านเกม GE / How to change password Granado Espada ID

1. เข้าที่  http://ge.playpark.com/th/ คลิกที่ "Member ระบบสมาชิก" ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์

2. กรอก ID, รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ "ยืนยัน"

3. คลิกที่ "แก้ไข" ตรงช่อง Password

4. กรอก รหัสผ่านเดิม, กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน, กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้น คลิกที่ "ยืนยัน"

5. ระบบจะแจ้งข้อความ ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้น

update 28/06/59

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This