การแก้ไขอีเมลเกม GE / How to change email Granado Espada ID

1. เข้าที่ http://ge.playpark.com/th/  จากนั้นคลิกที่ "Member ระบบสมาชิก" ทางด้านซ้าย

2. กรอก ID, รหัสผ่าน จากนั้นคลิก "ยืนยัน"

3. คลิกที่ "แก้ไข" ตรงช่อง E-mail
*หมายเหตุ :     การแก้ไขอีเมล จะส่งผลให้ ID อื่นๆ ที่สมัครโดยใช้อีเมลเดียวกันถูกเปลี่ยนแปลงอีเมลตามด้วย

4. กรอก E-Mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน, กรอกตัวเลขที่เห็น จากนั้นคลิกที่ "ถัดไป"

5. ระบบจะส่ง Links ยืนยันการเปลี่ยนอีเมลไปให้ที่อีเมลใหม่ของเรา

6. ในหน้าอีเมล ให้คลิกที่ "ยืนยันการเปลี่ยน อีเมล"

7. ระบบจะแจ้งข้อความ คุณได้เปลี่ยน อีเมล สำเร็จแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น

update 28/06/59

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This